About us: our tenders - Om publikationskontoret

Dockbar

RssViewer

Our tenders - Our tenders Procurement of the Publications Office

Vores udbud

Publikationskontorets udbud

I dette afsnit finder du Publikationskontorets indkaldelser af tilbud, sorteret efter frist. Klik på titlen for a t finde den tilhørende side i TED-databasen (onlineudgaven af supplementet til Den Europæiske Unions Tidende) og relaterede file r såsom specifikationer og præciseringer. Hvis du i stedet ønsker at foretage en bredere søgning efter udbud fra EU, kan du b søge TED og søge direkte dér.

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

Our tenders - Prior information notices

 

Prior information notices

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

Prior information notices

Our tenders - Prior information notices text

Forhåndsmeddelelser 

 

AO 12002  Provision of language editing services in French

 

The Publications Office of the European Union is planning to launch a negotiated middle-value procedure – below EUR 140 000 for the provision of services related to language editing of documents in French.

The companies or individuals interested in participating in the abovementioned call for tenders are requested to inform the Publications Office by sending an e-mail to
 OP-APPELS-OFFRES@publications.europa.eu no later than 16.00 (CEST) on 30/03/2022. The e-mail must be accompanied by a short description of the economic activities of the company (or individual) with regard to the subject of the procedure (maximum of three (3) A4-pages), which will be used to assess the company's (individuals) eligibility to participate.

The subject (title) of the e-mail must be "AO 12002 Language editing of documents in French" and the e-mail must indicate the name and postal address of the interested party, the e-mail address to which the tender documents should be sent, and where possible the name of a contact person.

The documentation related to this invitation to tender is only available in English.

Please note that this announcement does not commit the Publications Office to launching the announced middle-value negotiated procedure or to inviting all eligible candidates to present an offer.

 

Udbud

RssViewer

TED-referenceTitelSidste frist for modtagelse af budR-udbudsmeddelelse
2022-410984 Luxembourg-Luxembourg: Provision of Language-Editing Services Related to General Publications in EU Official Languages 11-10-2022 R-udbudsmeddelelse

RssViewer

Table title - calls for expressions of interest

 

Indkaldelser af interessetilkendegivelser

RssViewer

TED-referenceTitelSidste frist for indgivelse
2022-294710 Luxembourg-Luxembourg: Call for Expression of Interest for Building a List of Experts 03-03-2027
2021-371595 Luxembourg-Luxembourg: Call for Expression of Interests for Building a List of Experts 23-04-2026
2019-92027 Luxembourg-Luxembourg: Call for Expression of Interests for Building a List of Experts 27-11-2023
2019-77906 Luxembourg-Luxembourg: Call for Expression of Interests for Building a List of Experts 19-11-2022

Our tenders - Download forms:

Our tenders - Negotiated procedures

 

Udbud med forhandling

Der er i øjeblikket ingen dokumenter i denne kategori

 

Vores udbud – liste over kontrakter

Liste over kontrakter

I systemet for finansiel gennemsigtighed finder du dels listen over kontrakter, som er indgået i det foregående år, som har en værdi under den tærskel, der er fastsat i direktiverne om offentlige indkøb, og for hvilke der ikke er offentliggjort specifikke bekendtgørelser om indgåede kontrakter, dels information om bestemte kontrakter, som Publikationskontoret i det foregående år har indgået via rammekontrakter. Følge dette link: http://ec.europa.eu/budget/fts/index_en.htm

Our tenders - Download amendments of the existing contracts

Our tenders - Procurement procedures at the Publications Office

 

Arkiver

Forudgående udbud

 

Udbudsprocedurer i Publikationskontoret

Erklæring om beskyttelse af personoplysninger