About us: our tenders - Om publikationskontoret

Dockbar

RssViewer

Our tenders - Our tenders Procurement of the Publications Office

Vores udbud

Publikationskontorets udbud

I dette afsnit finder du Publikationskontorets indkaldelser af tilbud, sorteret efter frist. Klik på titlen for a t finde den tilhørende side i TED-databasen (onlineudgaven af supplementet til Den Europæiske Unions Tidende) og relaterede file r såsom specifikationer og præciseringer. Hvis du i stedet ønsker at foretage en bredere søgning efter udbud fra EU, kan du b søge TED og søge direkte dér.

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

Forhåndsmeddelelser

 

Forhåndsmeddelelser

TED-reference Titel Status Startdato Slutdato

Der er i øjeblikket ingen dokumenter i denne kategori.

There are currently no documents in this category

 

 

udbud

 

Udbud

TED-reference Titel Status Startdato Slutdato

Der er i øjeblikket ingen dokumenter i denne kategori.

There are currently no documents in this category

RssViewer

RssViewer

Table title - calls for expressions of interest

 

Indkaldelser af interessetilkendegivelser

RssViewer

TED-referenceTitelSidste frist for indgivelse
2022-294710 Luxembourg-Luxembourg: Call for Expression of Interest for Building a List of Experts 03-03-2027
2021-371595 Luxembourg-Luxembourg: Call for Expression of Interests for Building a List of Experts 23-04-2026
2019-92027 Luxembourg-Luxembourg: Call for Expression of Interests for Building a List of Experts 27-11-2023

Our tenders - Download forms:

Our tenders - Negotiated procedures

 

Udbud med forhandling

Der er i øjeblikket ingen dokumenter i denne kategori

 

Vores udbud – liste over kontrakter

Liste over kontrakter

I systemet for finansiel gennemsigtighed finder du dels listen over kontrakter, som er indgået i det foregående år, som har en værdi under den tærskel, der er fastsat i direktiverne om offentlige indkøb, og for hvilke der ikke er offentliggjort specifikke bekendtgørelser om indgåede kontrakter, dels information om bestemte kontrakter, som Publikationskontoret i det foregående år har indgået via rammekontrakter. Følge dette link: http://ec.europa.eu/budget/fts/index_en.htm

Our tenders - Download amendments of the existing contracts

Our tenders - Procurement procedures at the Publications Office

 

Arkiver

Forudgående udbud

 

Udbudsprocedurer i Publikationskontoret

Erklæring om beskyttelse af personoplysninger