Publications Office of the EU
Legal notices: General conditions of dissemination and sale - Om publikationskontoret
Dockbar
General conditions of dissemination and sale July 2023 da

Den Europæiske Unions Publikationskontor (OP Portal)
Almindelige betingelser for salg og videreformidling

Bestillinger

Publikationskontoret accepterer og behandler kun bestillinger via internettet.

Du godkender din bestilling i de forskellige trin i de på hinanden følgende skærmbilleder. Du kan annullere din bestilling når som helst indtil den endelige godkendelse.

Husk at gemme bestillingsnummeret på skærmen, når du afgiver en bestilling. Hvis du ikke modtager en elektronisk bekræftelse af din bestilling og information om den inden 24 timer, bør du kontakte vores helpdesk og oplyse dette nummer.

Hvis publikationerne ikke er tilgængelige, eller hvis din bestilling ikke kan gennemføres af andre årsager, modtager du en besked om dette i en separat e-mail.

Hvis du er registreret bruger, gemmes alle dine bestillingsoplysninger automatisk under "Min portal". Hvis du ikke er registreret, råder vi dig til at lave din egen kopi af bestillingsoplysningerne.

Adgang til publikationer

Publikationer på lager er markeret med den blå knap "Bestil et eksemplar" på siden med detaljerede oplysninger.

Hvis mængden på lager ændrer sig, inden vi har modtaget og behandlet din bestilling, eller hvis en titel pludselig ikke længere er tilgængelig, modtager du en besked pr. e-mail om, hvorvidt og hvordan du kan få et eksemplar af publikationen med vores tjeneste "trykning på bestilling".

Hvis de publikationer, du har bestilt og betalt for, ikke er tilgængelige, får du pengene tilbage inden for 30 dage.

Levering

Publikationerne leveres til den postadresse, du har opgivet ved bestilling.

Publikationskontoret kan ikke holdes ansvarligt for bestillinger, der uopfordret er afgivet af en bruger på vegne af (og/eller leveret til) en anden person (modtager).

I tilfælde af mistanke om misbrug af den frie onlinebestillingstjeneste forbeholder Publikationskontorets sig ret til at annullere sådanne bestillinger.

Forsendelser på under 5 kg sendes normalt med almindelig post inden for 7 dage fra bestillingsdatoen.

Forsendelser på over 5 kg sendes normalt med kurérpost inden for 10 dage fra bestillingsdatoen.

Publikationskontoret kan ikke holdes ansvarligt for følgerne af eventuelle forsinkelser i leveringen.

Beskadigelse eller bortkomst under transport

Publikationskontoret erstatter vederlagsfrit enhver publikation, der beskadiges eller bortkommer ved eller før leveringen. Du skal blot underrette os skriftligt og vedlægge dokumentation.

Hvis en publikation er beskadiget skal du kontakte os så hurtigt som muligt, efter du har modtaget den.

Returnering og tilbagebetaling

For at returnere en vare skal du sende os en e-mail inden for 14 kalenderdage efter modtagelsen og returnere den senest 14 kalenderdage, efter du har sendt e-mailen. Hvis du overholder denne tidsfrist, behøver du ikke at angive nogen grund til returneringen.

Vi vil refundere din betaling ved at overføre pengene til dit kreditkort inden for 14 kalenderdage fra den dag, hvor du sendte os din e-mail. Vi tilbageholder dog refusionen, indtil vi har modtaget varen, eller indtil du har fremlagt dokumentation for at have returneret den. Du skal kun afholde udgifterne til returnering af varen.

Returvarer skal sendes til følgende adresse:

Den Europæiske Unions Publikationskontor
Direktorat D – Trykning og distribution
2985 Luxembourg
LUXEMBOURG

Prispolitik, betaling, moms og told

Alle priser angives (hvis dette er relevant) pr. enhed og i euro. De angives uden told og moms. Køb fra Publikationskontoret inden for EU er fritaget for moms i henhold til artikel 13 i Rådets direktiv 2006/112/EU om det fælles merværdiafgiftssystem.

Varer, der sælges og sendes til steder uden for EU, kan dog blive pålagt told, moms og andre afgifter. Disse afgifter og skatter skal betales af kunden, som alene bærer ansvaret for at opgive og betale dem til de ansvarlige myndigheder i det berørte land.

Du kan se priserne for forsendelse og trykning på bestilling i afsnittet "Forsendelsesgebyrer". De afspejler Publikationskontorets udgifter til denne tjenesteydelse og tages jævnligt op til revision.

Du skal betale ved afgivelsen af din bestilling, og det kan gøres med Visa, MasterCard, American Express eller PayPal.

EU-publikationers elektroniske betalingssystem er fuldstændigt sikkert. Alle oplysninger, der sendes, er krypterede, og hverken Publikationskontoret eller tredjemand har adgang til dem på noget tidspunkt.

Beskyttelse af personoplysninger

Du kan læse om beskyttelse af personoplysninger på portalen for EU's lovgivning og publikationer: Erklæring om beskyttelse af personoplysninger.

Tvister og relevant lovgivning

Det er vores ønske at finde en mindelig løsning på eventuelle tvister inden for rammerne af disse almindelige betingelser for salg og videreformidling. Du kan sende spørgsmål eller klager til Publikationskontoret.

Disse almindelige betingelser er fastsat i henhold til Storhertugdømmet Luxembourgs lovgivning.