Om os - Om publikationskontoret

Dockbar

DA - About us home - Who we are new

Opgaver Vision Værdier
mission

Vores opgaver

 

Den Europæiske Unions Publikationskontor er den officielle udbyder af forlagsvirksomhed til alle EU-institutioner, -organer og -agenturer. Kontoret er således en central adgangsportal til EU-retten, publikationer, åbne data, forskningsresultater, udbudsbekendtgørelser og andre officielle oplysninger.

Dets mission er at understøtte EU’s politikker og sikre, at denne brede vifte af oplysninger er til rådighed for offentligheden som tilgængelige og genanvendelige data for at fremme åbenhed, økonomisk aktivitet og udbredelse af viden.

 
vision

Vores vision

 

Et velinformeret EU, der med hurtig og effektiv adgang til pålidelig information og viden er rustet til at udnytte alle de muligheder, dette indebærer for samfundet og økonomien.

 

Vores værdier

 

Åbenhed

Vi fremmer åbenhed gennem hele EU-institutionernes politikcyklus med henblik på at styrke evidensbaseret beslutningstagning, ansvarlighed, aktivt medborgerskab og demokrati.

Pålidelighed

Vi bestræber os på at sikre, at det indhold, vi leverer, er nøjagtigt og pålideligt, så borgerne kan have tillid til EU som informationsformidler.

Tilgængelighed

Vi mener, at adgang til information er en menneskeret, som alle borgere bør benytte, uanset sprog, kultur, handicap, social status, bopæl, teknologi eller deres måde at forstå information på.

Serviceorientering

Vi er fast besluttet på løbende at forbedre vores tjenester til både vores institutionelle interessenter og de europæiske borgere, idet vi ønsker at bidrage bedst muligt til det europæiske projekt.

Who we are - EU Law and Publications website

content

EU Law and Publications website

The EU Law and Publications website offers easy access to EU law. In the future, it will expand its services and give the users a single access point to all the publications, EU law and data managed by the Publications Office.