Co děláme

Úřad pro publikace vydává denně Úřední věstník Evropské unie ve 23 úředních jazycích EU.

Úřad pro publikace vydává denně Úřední věstník Evropské unie ve 23 úředních jazycích EU (v případě potřeby i ve 24. jazyce, tzn. irsky).

S platností od 1. července 2013 je Úřední věstník EU vydávaný v elektronické podobě (e-Úř.věst.) autentický a právně (nařízení (EU) č. 216/2013).

Всяка година Службата за публикации издава на хартия или в електронен формат множество публикации в контекста на политиките и комуникационните дейности на институциите и останалите органи на ЕС.

Každý rok produkuje Úřad pro publikace řadu publikací v rámci politik a komunikační činnosti orgánů, institucí a ostatních subjektů EU a dává je k dispozici v tištěné nebo elektronické podobě.

Služby online

Úřad pro publikace spravuje různé internetové stránky, které evropským občanům nabízejí konkrétní služby:

 • EUR-Lex

  EUR-Lex poskytuje přímý bezplatný přístup k právním předpisům Evropské unie ve 23 úředních jazycích EU (v případě potřeby i ve 24 jazycích, tzn. včetně irštiny). Lze díky němu také sledovat legislativní postupy. Databáze se denně aktualizuje. Zahrnuje více než 3 miliony položek a obsahuje i nejstarší texty z roku 1951.  

  Krátké video vás seznámí s portálem EUR-Lex a ukáže vám, k čemu jej můžete využít. K anglickému komentáři je k dispozici 24 jazykových verzí titulků.

 • Publikace EU

  Publikace EU je online knihovna a internetové knihkupectví s publikacemi orgánů, institucí a další subjektů Evropské unie.  

 • Portál veřejně přístupných dat EU

  Portál veřejně přístupných dat EU je prostor, kde jsou shromážděna užitečná data pocházející od institucí a orgánů Evropské unie.

 • TED

  TED (Tenders Electronic Daily) je online verzí „Dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie“, která je vyhrazena pro evropské veřejné zakázky. Na stránkách TED je denně zveřejněno přibližně 1 700 oznámení o veřejných zakázkách.

 • EU Whoiswho

  EU Whoiswho je oficiální adresář Evropské unie. Uvádí kontaktní údaje pro všechny orgány a instituce EU a její další subjekty.

 • CORDIS

  CORDIS (Informační služba Společenství pro výzkum a vývoj)je primární veřejná databáze a portál šířící informace o všech výzkumných projektech financovaných EU a o jejich výsledcích v nejširším slova smyslu.

Nástroje a příručky

 • Interinstitucionální pravidla pro jednotnou úpravu dokumentů obsahují stylistická pravidla a konvence, které musí používat všechny orgány a institucemi EU. Existuje pro všech 24 úředních jazyků EU (chorvatské znění je v návrhu).

 • Stránky Slovníky EU poskytují přístup k sadám referenčních dat týkajících se orgánů, institucí a dalších subjektů EU. Stále se rozšiřující sbírka zahrnuje normalizované slovníky, jako je EuroVoc, a tabulky orgánů, datové modely, ontologie, schémata atp. Tyto internetové stránky usnadňují vyhledatelnost a další použití těchto slovníků a přispívají k lepší výměně a propojení dat.