About us: what we do - O Úřadu pro publikace
Dockbar
CS What we do new

Naše činnost

Úřad pro publikace Evropské unie:

 
  1. Poskytuje své služby na podporu politik a komunikačních aktivit orgánů, institucí a jiných subjektů EU a nabízí jim odborné znalosti a součinnost v mnoha oblastech.
  2. Činnostmi v oblasti modelování a odkazování na zdroje zajišťuje, aby se různorodému informačnímu obsahu od orgánů, institucí a jiných subjektů EU dostalo podoby dohledatelných, přístupných, interoperabilních a opakovaně použitelných informací a údajů.
  3. Zajišťuje, aby tato široká škála oficiálních informací a údajů EU, které jsou zásadní složkou dnešní ekonomiky založené na datech, byla zpřístupněna veřejnosti, a podpořila se tak transparentnost, hospodářská činnost, rozvoj moderních technologií (např. umělé inteligence) i přístup ke znalostem obecně.
  4. Zajišťuje, aby byl tento obsah zachován pro budoucí generace a byl jim přístupný.
  5. Pravidelně a ve stále větší míře oslovuje občany za účelem dosahování svých cílů.

Podrobné informace o tom, čím se zabýváme, najdete na našich stránkách v nové výroční zprávě o řízení a nové výroční zprávě o činnosti.