Publications Office of the EU
Legal notices: Disclaimer - O Úřadu pro publikace
Dockbar
Disclaimer

Úřad pro publikace Evropské unie (Portál OP) Právní upozornění

 

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

Tyto internetové stránky spravuje Úřad pro publikace, aby zajistil veřejnosti přístup k informacím o právu Evropské unie, publikacích EU a jejích politikách obecně. Naším cílem je poskytovat aktualizované a přesné informace. Budeme-li upozorněni na případné chyby, pokusíme se je opravit.

Úřad pro publikace však vylučuje jakoukoli odpovědnost související s informacemi na těchto internetových stránkách.

Tyto informace:

  • jsou pouze obecné povahy a nevztahují se na žádnou konkrétní situaci určité osoby či subjektu
  • nejsou nezbytně vyčerpávající, úplné, přesné či aktualizované
  • někdy odkazují na externí internetové stránky, na jejichž obsah nemá Úřad pro publikace žádný vliv a za které nepřebírá žádnou odpovědnost
  • nelze považovat za odbornou či právní radu (potřebujete-li specifické poradenství, měli byste se vždy obracet na kvalifikovaného odborníka)

Upozorňujeme, že nelze zaručit, že dokument dostupný online přesně odpovídá oficiálně přijatému textu. Za autentické znění právních předpisů Evropské unie s právními účinky se považuje pouze znění zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie (původně v jeho tištěném vydání a od 1. července 2013 v elektronické podobě, která je k dispozici na internetových stránkách EUR-Lex).

Snažíme se vyvarovat výpadků a poruch způsobených technickými chybami. Některé údaje či informace na našich stránkách však mohly být vytvořeny nebo strukturovány do souborů nebo formátů, které nejsou bezchybné. Proto nemůžeme zaručit, že naše služby nebudou v důsledku těchto problémů přerušeny či jinak ovlivněny. Úřad pro publikace vylučuje jakoukoli odpovědnost za problémy, jež by mohly vzniknout v důsledku používání těchto stránek nebo externích stránek, na které se zde odkazuje.

Záměrem tohoto prohlášení není omezit odpovědnost Úřadu pro publikace v případě porušení předpisů stanovených platnými vnitrostátními právními řády ani vyloučit jeho odpovědnost v záležitostech, ve kterých ji podle tohoto práva vyloučit nelze.