Legal notices: Copyright - O Úřadu pro publikace

Dockbar

container title page op portal website

Úřad pro publikace Evropské unie (Portál OP)

legal notices - copyright notice 2 for test

Upozornění o ochraně autorských práv

© Evropská unie, 2019-2023

  • Autorská práva, jež se vztahují k redakčnímu obsahu těchto internetových stránek a která jsou ve vlastnictví EU, jsou předmětem licence Creative Commons Attribution 4.0 International licence . Z toho vyplývá, že tento obsah můžete dále použít za předpokladu, že uvedete zdroj a upozorníte na veškeré změny, které jste provedli.

    V případě, že jsou v rámci určitého obsahu zobrazeny identifikovatelné soukromé osoby nebo zahrnuty práce třetí strany, můžete být požádáni o získání dodatečných práv.

  • Další využití právních a administrativních dokumentů a judikatury, jakož i údajů zveřejněných na těchto internetových stránkách ke komerčním nebo nekomerčním účelům je povoleno pouze s uvedením zdroje. Politika Evropské komise týkající se opakovaného použití dokumentů se řídí rozhodnutím ze dne 12. prosince 2011.

  • Dále lze použít i všeobecné publikace Evropské komise, ale pouze za předpokladu, že je uveden zdroj v souladu s rozhodnutím zmíněným výše.

  • Publikace ostatních orgánů, institucí a jiných subjektů EU lze stáhnout a reprodukovat, pokud je uveden zdroj.

  • Na publikace Evropské centrální banky se vztahují pravidla uvedená v následujícím odkazu:

Tyto obecné zásady mohou být upřesněny podmínkami uvedenými v konkrétním upozornění o ochraně autorských práv. Z tohoto důvodu se uživatelům doporučuje seznámit se vždy s upozorněním o ochraně autorských práv vztahujícím se na konkrétní dokument.

Části obsahu (např. úryvků textu, fotografií, obrázků, grafů atd.), na něž se vztahují práva duševního vlastnictví třetích stran, lze použít pouze po předchozím svolení ze strany nositele autorských práv. To platí pro fotografie uváděné v oficiálním adresáři Evropské unie (EU WhoisWho) a v oddíle „Akce“ (https://op.europa.eu/cs/web/about-us/events).

Z výše uvedeného všeobecného povolení jsou vyňata veškerá loga a ochranné známky.

V ostatních záležitostech autorských práv kontaktujte: op-copyright@publications.europa.eu

]]>