Legal notices: General conditions of dissemination and sale - O Úřadu pro publikace

Dockbar

container title page op portal website

Úřad pro publikace Evropské unie (Portál OP)

General conditions of sale

 

Obecné podmínky distribuce a prodeje

Tyto podmínky se týkají všech produktů (dále jen „publikací“) a služeb (jako je třeba „tisk na požádání“) nabízených v internetovém obchodě Publikace EU, jenž spravuje Úřad pro publikace Evropské unie.

Objednávky

Úřad pro publikace přijímá a vyřizuje objednávky výhradně online.

Podání objednávky má několik fází, které se postupně potvrzují. Před konečným potvrzením je možné v jakékoli fázi postupu objednávku zrušit.

Během podávání objednávky si poznamenejte její číslo, které se na obrazovce objeví. Pokud do 24 hodin neobdržíte elektronické potvrzení objednávky s příslušnými informacemi, obraťte se na naši asistenční službu a uveďte číslo objednávky.

Pokud nejsou publikace k dispozici nebo vaši objednávku nelze z jakéhokoli jiného důvodu provést, budete o tom informováni zvlášť.

Pokud jste registrovaným uživatelem, všechny údaje o vaší objednávce se automaticky uloží v sekci „Můj Portál“. Jestliže zaregistrováni nejste, doporučujeme vám, abyste si kopii objednávky uschovali.

V rámci jedné objednávky si lze objednat jen jeden BEZPLATNÝ výtisk určitého titulu a maximálně 20 různých titulů. Pokud potřebujete více, kontaktujte, informační centrum EU ve vaší zemi.

Dostupnost publikací

Publikace, které jsou na skladě, mají na své stránce s podrobnými informacemi modré tlačítko „Objednat výtisk“.

Pokud se do doby, než vaši objednávku obdržíme a zpracujeme, stane, že daný titul nebude dostupný, budeme vás e-mailem informovat, zda a jak lze získat vytištěnou publikaci v rámci služby „tisk na požádání“.

Pokud se ukáže, že publikace, které jste si objednali a zaplatili, jsou nedostupné, bude vám zaplacená částka do 30 dnů vrácena.

Dodání

Objednané publikace dodáváme na poštovní adresu uvedenou v okamžiku objednávky.

Úřad pro publikace nenese odpovědnost za nevyžádané objednávky, které uživatel podá jménem jiné osoby (nebo nechá této osobě/příjemci doručit).

V případě podezření, že došlo ke zneužití online systému na podávání objednávek, si Úřad pro publikace vyhrazuje právo takové objednávky zrušit.

Zásilky do 5 kg se doručují poštou ve lhůtě 7 dnů od data objednávky.

Zásilky nad 5 kg doručuje kurýrní služba ve lhůtě 10 dnů od data objednávky.

Úřad pro publikace není odpovědný za žádné následky zpožděného dodání.

Poškození či ztráta během přepravy

Úřad pro publikace bezplatně nahradí veškeré publikace, které byly před doručením nebo během něho poškozeny nebo ztraceny, za předpokladu, že nás o takovém poškození nebo ztrátě písemně uvědomíte a poskytnete příslušné důkazy.

V případě, že jste obdrželi poškozenou publikaci, nás o tom uvědomte co nejdříve.

Vrácení zboží a náhrada výdajů

Pokud chcete nějaké zboží vrátit, musíte nám do 14 kalendářních dnů po obdržení zboží napsat e-mail a zboží vrátit do 14 kalendářních dnů po odeslání e-mailu. Jestliže zboží vrátíte v dané lhůtě, není třeba uvádět žádný důvod k jeho vrácení.

Platbu uhradíme na vaši kreditní kartu nejpozději do 14 kalendářních dnů po obdržení vašeho e-mailu. Vrácení peněz však můžeme pozdržet až do doby, než obdržíme zboží zpět nebo než prokážete, že jste jej vrátili. Sami ponesete pouze přímé náklady spojené s navrácením zboží.

Vrácené zboží je třeba zasílat na tuto adresu:

Publications Office of the European Union
Directorate D – Print and Distribution (Returned publications)
2, rue Mercier L-2985 Luxembourg
LUXEMBOURG

Cena, platba, DPH a clo

Uváděné ceny jsou v příslušných případech v eurech za jednotku. Neuvádí se clo ani daň z přidané hodnoty (DPH). Prodej ze strany Úřadu pro publikace uskutečněný v Evropské unii je osvobozen od DPH podle článku 13 směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty.

Z prodeje a přepravy zboží mimo EU se může vybírat clo, DPH i další daně. Cla a daně hradí zákazník, jenž má plnou odpovědnost za celní a daňová prohlášení i platby příslušným orgánům dotčené země.

Ceny poštovného a ceny za tisk na požádání jsou uvedeny v sekci „Poštovné“. Výše cen se odvíjí od nákladů vzniklých Úřadu pro publikace v souvislosti s těmito službami a pravidelně se upravuje.

Platba je splatná v okamžiku zadání objednávky a měla by být provedena kartou společnosti Visa, MasterCard nebo American Express.

Internetový nástroj pro elektronické platby kreditní kartou na stránkách Publikace EU je naprosto bezpečný. Všechny předávané údaje jsou kódovány a ani Úřad pro publikace, ani žádná třetí strana k nim v žádném okamžiku nemá přístup.

Ochrana osobních údajů

Viz stránky „Právo a publikace EU“, Prohlášení o ochraně soukromí

Spory a rozhodné právo

Naším cílem je, aby se jakékoli vzniklé spory vyřešily smírně v rámci těchto obecných podmínek distribuce a prodeje. Veškeré dotazy či stížnosti je třeba směrovat na Úřad pro publikace.

Tyto obecné podmínky prodeje se řídí právem Lucemburského velkovévodství.