Úřad pro publikace Evropské unie (Portál OP)

Používání cookies

Cookies jsou malé datové soubory nezbytné pro správnou funkci stránek spravovaných Úřadem pro publikace, a proto je někdy umísťujeme na váš počítač či mobilní zařízení.

Co jsou cookies?

Jedná se o textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a vaše preference (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a jiné nastavení zobrazení), takže tyto údaje při další návštěvě stránky nemusíte zadávat znovu.

  • Soubory cookies první strany jsou takové cookies, které se ukládají při navštívení nějaké internetové stránky. Číst je pak může pouze daná internetová stránka. Kromě toho mohou internetové stránky potenciálně využívat externích služeb, které také ukládají vlastní soubory cookies – tzv. cookies třetích stran.
  • Trvalé cookies jsou takové cookies, které byly uloženy na vašem počítači a nejsou automaticky vymazány poté, co zavřete prohlížeč – narozdíl od dočasných cookies, která se po zavření prohlížeče vždy smažou.

Při každé návštěvě internetových stránek Úřadu pro publikace budete muset cookies buď přijmout nebo odmítnout.

Cookies lze rovněž použít k pořizování anonymizovaných různých statistik týkajících se prohlížení našich stránek uživateli.

Jak se cookies používají?

Internetové stránky Úřadu pro publikace většinou používají cookies první strany. Jedná se o cookies vytvořené a spravované Úřadem pro publikace, nikoli žádnou externí organizací.

Na některých našich stránkách však budete muset přijímat soubory cookies od externích organizací.

Tyto cookies lze vymazat nebo zablokovat. Může se však stát, že v důsledku toho nebudou stránky fungovat tak, jak mají. Tyto cookies si pamatují:

  • vaše zobrazovací preference, například jazyk prohlížení, kontrast barev, velikost písma, používané zařízení, nastavení způsobu vyhledávání a oznamování
  • vaši poslední návštěvu na internetových stránkách (pro statistické účely) a tři poslední navštívené stránky (což pomáhá asistenčním službám vyřídit vaši případnou žádost)
  • zda jste s využíváním cookies na daných stránkách souhlasili.

Preference uživatelů stránek

Nastavujeme je my a pouze my je také můžeme číst. Pamatují si, zda jste s používáním souborů cookies dané stránky souhlasili či nikoli.

Název Služba Účel Typ cookies a jak dlouho je uložen
PORTAL2012_USER_PREFERENCES OP PORTAL Uložení uživatelských preferencí (jazyk, přístupnost, stránkování, výchozí nastavení atp). Do ukončení relace prohlížeče
GUEST_LANGUAGE_ID OP PORTAL Uložení jazyka uživatelského profilu Host 1 rok

Provozní soubory cookies

Cookies, které musíme na vaše zařízení uložit, aby daná stránka mohla fungovat. Z tohoto důvodu se nevyžaduje váš souhlas. Sem patří zejména:

  • autentizační cookies
  • technické cookies požadované některými informačními systémy

Autentizační cookies

Ty se ukládají poté, co se na nějakou stránku Úřadu pro publikace přihlásíte přes autentizační službu EU-Login. Automaticky tak akceptujete související politiku ochrany soukromí.

Název Služba Účel Typ cookies a jak dlouho je uložen
COOKIE_ORIG_URL OP PORTAL Ověření uživatelů na portálu Do ukončení relace prohlížeče
COOKIE_PROXY_URL OP PORTAL Ověření uživatelů na portálu Do ukončení relace prohlížeče
COOKIE_LOGOUT_URL OP PORTAL Ověření uživatelů na portálu Do ukončení relace prohlížeče
COOKIE_REQUEST_TOKEN OP PORTAL Ověření uživatelů na portálu Do ukončení relace prohlížeče
COOKIE_REQUEST_TOKEN_SECRET OP PORTAL Ověření uživatelů na portálu Do ukončení relace prohlížeče

Názvy těchto cookies se mohou z technických důvodů měnit.

Technické cookies

Název Služba Účel Typ cookies a jak dlouho je uložen
OP_PORTAL_BASKET_ID OP PORTAL Správa košíku Do ukončení relace prohlížeče
OP_PORTAL_BASKET_ID OP PORTAL Správa košíku Do ukončení relace prohlížeče

Analytické soubory cookies

Ty používáme čistě pro interní výzkum toho, jak služby, kterou poskytujeme všem našim uživatelům, dále zkvalitnit.

Tyto cookies jednoduše zjišťují, jak jste s naší internetovou stránkou interagovali – jako anonymní uživatel (na základě údajů, které tyto cookies shromažďují, vás nelze identifikovat).

Tyto údaje nejsou sdíleny s žádnými třetími stranami ani nejsou používány k žádnému jinému účelu. Anonymizované statistiky někdy sdílíme s dodavateli, kteří v rámci smluvních ujednání s Úřadem pro publikace pracují na komunikačních projektech.

Používání tohoto typu souborů cookies však můžete vždy odmítnout — prostřednictvím banneru, který se vám zobrazuje na první straně.

Název Služba Účel Typ cookies a jak dlouho je uložen
WT_FPC OP PORTAL Shromažďování analytických údajů od uživatelů Do ukončení relace prohlížeče

Cookies třetích stran

Některé naše stránky zobrazují obsah od externích poskytovatelů, např. YouTube, Facebooku a Twitteru.

Aby se vám takový obsah třetích stran zobrazoval, musíte nejprve přijmout jejich podmínky. To zahrnuje i jejich politiku týkající se souborů cookies, nad kterou nemáme žádnou kontrolu.

Pokud si však jejich obsah nespustíte, žádné cookies třetích stran na vašem zařízení instalovány nebudou.

Externí poskytovatelé služeb (třetí strany) na internetových stránkách Úřadu pro publikace

Tyto služby třetí strany jsou mimo kontrolu Úřadu pro publikace. Poskytovatelé mohou kdykoli změnit podmínky, účel, způsob používání souborů cookies atd.

Osobní údaje

Informace získané pomocí cookies se nepoužívají pro účely vaší osobní identifikace a struktura těchto informací je plně pod naší kontrolou. Tyto cookies se nevyužívají k jinému účelu, než který je zde popsán.

Mohu do souborů cookies zasahovat?

Soubory cookies můžete kdykoli měnit/smazat – podrobnější údaje najdete na adrese aboutcookies.org.

Odstranění cookies z vašeho zařízení

Všechny cookies, které jsou již na vašem zařízení uloženy, můžete najednou vymazat tak, že odstraníte historii vyhledávání ve vašem prohlížeči. Odstraní se tak všechny cookies ze všech stránek, které jste navštívili.

Mějte však na paměti, že tak můžete rovněž přijít o některé uložené informace (např. uložená přihlašovací hesla, nastavení některých stránek atp.).

Správa souborů cookies z konkrétních stránek

Chcete-li provádět podrobnější kontrolu souborů cookies z konkrétních stránek, použijte k tomu nastavení ochrany soukromí a souborů cookies ve vašem prohlížeči.

Blokování cookies

Moderní prohlížeče lze nastavit tak, aby zabránily používání jakýchkoli souborů cookies na vašem zařízení. Je však možné, že pak budete muset na některých stránkách manuálně upravovat některé preference pokaždé, když ji navštívíte. Některé služby a funkce pak navíc nemusí fungovat vůbec (např. přihlášení se k profilu).