Дело F-67/15: Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 19 юли 2016 г. — Opreana/Комисия (Публична служба — Срочно нает служител — Срочно нает служител, заемащ постоянна длъжност — Неподновяване на договор, сключен за определен срок — Състояние на бременност — Акт с неблагоприятни последици — Липса на компетентност на автора на акта с неблагоприятни последици — Право на изслушване — Задължение за полагане на грижа)