Lieta F-67/15: Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2016. gada 19. jūlija spriedums – Opreana/Komisija Civildienests – Pagaidu darbinieks – Pagaidu darbinieks, kurš ieņem pastāvīgu amatu – Uz noteiktu laiku noslēgta līguma nepagarināšana – Grūtniecība – Nelabvēlīgs akts – Nelabvēlīga akta autora kompetences neesamība – Tiesības tikt uzklausītam – Pienākums ņemt vērā ierēdņu intereses