Sprawa F-67/15: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 19 lipca 2016 r. – Opreana/Komisja (Służba publiczna – Członek personelu tymczasowego – Członek personelu tymczasowego zatrudniony na stałym stanowisku – Nieprzedłużenie umowy zawartej na czas określony – Ciąża – Akt niekorzystny – Brak właściwości organu, który wydał akt niekorzystny – Prawo do bycia wysłuchanym – Obowiązek staranności)