Asia F-67/15: Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 19.7.2016 – Opreana v. komissio (Henkilöstö — Väliaikainen toimihenkilö — Väliaikainen toimihenkilö, joka hoitaa pysyvää tointa — Määräaikaisen sopimuksen uudistamatta jättäminen — Raskauden tila — Toimihenkilölle vastainen toimi — Toimihenkilölle vastaisen toimen toteuttajan toimivallan puuttuminen — Oikeus tulla kuulluksi — Huolenpitovelvollisuus)