Kohtuasi F-67/15: Avaliku Teenistuse Kohtu (teise koja) 19. juuli 2016. aasta otsus – Opreana versus komisjon (Avalik teenistus — Ajutine teenistuja — Ajutine teenistuja, kes täitab alalist ametikohta — Tähtajalise lepingu pikendamata jätmine — Rasedus — Huve kahjustav akt — Huve kahjustava akti vastuvõtja ei ole pädev — Õigus olla ära kuulatud — Hoolitsemiskohustus)