Cauza F-67/15: Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 19 iulie 2016 – Opreana/Comisia (Funcție publică – Agent temporar – Agent temporar care ocupă un post permanent – Neprelungire a unui contract pe perioadă determinată – Sarcină – Act care lezează – Necompetența autorului actului care lezează – Dreptul de a fi ascultat Obligația de solicitudine)