Obstarávanie - O Úradu pre publikácie

Dockbar

Procurements - Statement

Obstarávanie Úradu pre publikácie

Na tejto stránke sú uvedené len výzvy na predkladanie ponúk Úradu pre publikácie v poradí podľa ich blížiacich sa uzávierok. Po kliknutí na názov nájdete príslušnú stránku v databáze TED (online elektronickej forme Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie) a súvisiace dokumenty, ako napríklad špecifikácie alebo vysvetlenia. V databáze TED možno nájsť všetky uverejnené informácie o výberových konaniach Úradu pre publikácie (predbežné oznámenia, oznámenia o vyhlásení obstarávania, oznámenia o výsledku obstarávania, ročné zoznamy dodávateľov).

Procurements - Prior Infromation notice

Predbežné oznámenia 

 

AO 10826 - Language editing of documents in Portuguese

The Publications Office is planning to launch a negotiated procedure (middle-value procedure – up to EUR 139 000) for language editing of documents in Portuguese.

The companies or individuals interested in participating in the abovementioned negotiated procedure are requested to inform the Publications Office by sending an e-mail to
OP-APPELS-OFFRES@publications.europa.eu no later than Tuesday 1 December 2020 at 16:00 (CET). The e-mail must be accompanied by a short description of the economic activities of the company (or individual) with regard to the subject of the procedure (maximum of three (3) A4-pages), which will be used to assess the company's eligibility to participate.

The subject (title) of the e-mail must be "AO 10826 - Language editing of documents in Portuguese" and the e-mail itself must indicate the name and postal address of the interested party, the e-mail address to which the tender documents should be sent, and the name of a contact person wherever possible.

The documentation related to this invitation to tender may only available in English.

Please note that this announcement does not commit the Publications Office to launching the announced middle-value procedures or to inviting all eligible candidates to submit a tender.

RssViewer

V tejto kategórii momentálne nie sú k dispozícii žiadne dokumenty

Procurements - Calls for tenders

Výzvy na predkladanie ponúk

RssViewer

V tejto kategórii momentálne nie sú k dispozícii žiadne dokumenty

Procurements - Call for expression fo interest

Výzvy na vyjadrenie záujmu

 

RssViewer

Identifikačné číslo TEDNázovDátum uzávierky predkladania návrhov
2021-371595 Luxembourg-Luxembourg: Call for Expression of Interests for Building a List of Experts 23-04-2026
2019-92027 Luxembourg-Luxembourg: Call for Expression of Interests for Building a List of Experts 27-11-2023
2019-77906 Luxembourg-Luxembourg: Call for Expression of Interests for Building a List of Experts 19-11-2022
2018-322369 Luxembourg-Luxembourg: Provision of customised USB flash drives 12-04-2022

Procurements - Negotiated procedures

Rokovacie konania

V tejto kategórii momentálne nie sú k dispozícii žiadne dokumenty

 

Procurements - Annual List of Contracts

Ročné zoznamy zákaziek

The list of contracts concluded in the previous year, under certain value thresholds foreseen in the public procurement directives, for which specific contract award notices have not been published, as well as information concerning specific contracts made by the Publications Office in the previous year against framework contracts can be found in the Financial Transparency System (FTS) under the following link: http://ec.europa.eu/budget/fts/index_en.htm

Amendments of the existing contracts

2020 Amendments of the existing contracts 

2019

2018

2017

2016

Amendments of the existing contracts

Amendments of the existing contracts

Amendments of the existing contracts

Amendments of the existing contracts

Procurement - link to archives

Legal notice procurement

Procurement procedures at the Publications Office

Privacy statement for the protection of personal data