Obstarávanie Úradu pre publikácie

Na tejto stránke sú uvedené len výzvy na predkladanie ponúk Úradu pre publikácie v poradí podľa ich blížiacich sa uzávierok. Po kliknutí na názov nájdete príslušnú stránku v databáze TED (online elektronickej forme Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie) a súvisiace dokumenty, ako napríklad špecifikácie alebo vysvetlenia. V databáze TED možno nájsť všetky uverejnené informácie o výberových konaniach Úradu pre publikácie (predbežné oznámenia, oznámenia o vyhlásení obstarávania, oznámenia o výsledku obstarávania, ročné zoznamy dodávateľov).

Predbežné oznámenia 

 

Výzvy na predkladanie ponúk

Výzvy na vyjadrenie záujmu

 

Rokovacie konania

V tejto kategórii momentálne nie sú k dispozícii žiadne dokumenty

 

Ročné zoznamy zákaziek

The list of contracts concluded in the previous year, under certain value thresholds foreseen in the public procurement directives, for which specific contract award notices have not been published, as well as information concerning specific contracts made by the Publications Office in the previous year against framework contracts can be found in the Financial Transparency System (FTS) under the following link: http://ec.europa.eu/budget/fts/index_en.htm

Amendments of the existing contracts

2018

2017

2016

Amendments of the existing contracts

Amendments of the existing contracts

Amendments of the existing contracts

 

Procurement procedures at the Publications Office

Privacy statement for the protection of personal data