Paziņojums par Jaunzēlandes un Eiropas Kopienas administratīvās sadarbības izveidi (Publicēts atbilstīgi Komisijas Regulas (EK) Nr. 1580/2007 18. panta 1. punktam ( OV L 350, 31.12.2007., 1. lpp. ))