Uuden-Seelannin ja Euroopan yhteisön välistä hallinnollista yhteistyötä koskeva ilmoitus (Julkaistu komission asetuksen (EY) N:o 1580/2007 ( EUVL L 350, 31.12.2007, s. 1 ) 18 artiklan 1 kohdan mukaisesti)