Publications Office of the EU
Sākumlapa

ES tiesību akti

ES tiesību akti, nacionālie tiesību akti un saistīta informācija

Eiropas dati

Dati no ES iestādēm un Eiropas valstīm

ES konkursi

Uzņēmējdarbības iespējas Eiropas Savienībā un citviet pasaulē

ES pētījumu rezultāti

Informācija par ES finansēto projektu rezultātiem

EU Whoiswho

Eiropas iestāžu kontaktinformācijas katalogs

ES publikācijas

ES iestāžu publikācijas dažādos formātos

wce-cards-resources-home

RESOURCES

EU Vocabularies EU Vocabularies

ES atsauces dati un resursi zināšanu pārvaldībai

ES tīmekļa arhīvs ES tīmekļa arhīvs

ES iestāžu un aģentūru tīmekļa vietņu arhīvs

Bibliotekāra stūrītis Bibliotekāra stūrītis

Librarian services (OPac).

Asset Publisher

Events

2024

enlargement

Celebrating 20 years of the 2004 EU Enlargement