Aviz privind punerea în aplicare a cooperării administrative dintre Noua Zeelandă și Comunitatea Europeană [Publicat în temeiul articolului 18 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 al Comisiei ( JO L 350, 31.12.2007, p. 1 )]