Oznámenie o zavedení administratívnej spolupráce medzi Novým Zélandom a Európskym spoločenstvom [Uverejnené podľa článku 18 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 1580/2007 ( Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1 )]