About us: what we do - Apie leidinių biurą

Dockbar

LT What we do new

Mūsų veikla

Europos Sąjungos leidinių biuras:

 
  1. Savo paslaugomis, kompetencija ir sinergija įvairiose srityse remia ES institucijų, agentūrų ir įstaigų politiką ir komunikacijos veiklą.
  2. Vykdydamas maketavimo ir nuorodų tvarkymo veiklą, užtikrina, kad iš ES institucijų, agentūrų ir įstaigų gaunami įvairūs informacijos ištekliai taptų lengvai randama, prieinama, sąveikia ir pakartotinai panaudojama (angl. FAIR – findable, accessible, interoperable and reusable) informacija ir duomenimis
  3. Užtikrina, kad ši gausi oficiali ES informacija ir duomenys – esminis šiuolaikinės duomenimis grindžiamos ekonomikos elementas – būtų prieinami visuomenei ir kad taip būtų remiamas skaidrumas, ekonominė veikla, tokių šiuolaikinių technologijų, kaip dirbtinis intelektas, plėtra ir apskritai prieiga prie žinių.
  4. Užtikrina, kad šis turinys būtų išsaugotas ir prieinamas ateities kartoms.
  5. Kad pasiektų savo tikslus, reguliariai ir vis dažniau bendrauja su piliečiais.

Daugiau informacijos apie mūsų veiklą rasite mūsų naujausioje metinėje valdymo ataskaitoje ir metinėje veiklos ataskaitoje.