Legal notices: Accessibility statement - Apie leidinių biurą

Dockbar

2022 m. pareiškimas dėl prieinamumo

Su Leidinių biuro interneto svetainėmis ir turiniu susijęs pareiškimas dėl prieinamumo

Atnaujinta 2021-12-20

Įvadas

Europos Sąjungos leidinių biuras yra įsipareigojęs teikti visiems naudotojams vienodą prieigą prie informacijos. Kadangi prieinamumas yra mūsų sistemos ir dizaino pagrindas, taikome universalaus dizaino principus, kuriais užtikrinama, kad mūsų interneto svetainėse galėtų lankytis ir veiksmingai naršyti visi mūsų naudotojai, nepriklausomai nuo to, kokiais prietaisais jie naudojasi.

Leidinių biuras – oficialus Europos Sąjungos leidėjas – laikosi Saityno prieinamumo direktyvos (Direktyvos (ES) 2016/2102), kad užtikrintų Europos Sąjungos leidinių ir interneto svetainių prieinamumą visiems naudotojams, taip pat tiems, kurie turi regos, klausos, kognityvinių arba fizinių funkcijų sutrikimų, ir tiems, kurie naudojasi ne pačiomis naujausiomis technologijomis. Mūsų saityno turinys prieinamas naudojantis įvairiais prietaisais, pavyzdžiui, staliniais ir nešiojamaisiais kompiuteriais, mobiliaisiais prie interneto prijungtais prietaisais.

Atitiktis reikalavimams

 • Taikome bent WCAG 2.1, AA lygio standartą. Tam tikrais atvejais jis gali būti kitoks, jei yra pagrįstų techninių arba praktinių priežasčių.
 • Skelbiame pareiškimą dėl prieinamumo internete.
 • Padedame naudotojams pranešti mums apie prieinamumo problemą.
 • Į visas sutartis dėl saityno plėtojimo ir leidinių skelbimo paslaugų teikimo įtraukiame nuostatas dėl prieinamumo reikalavimų laikymosi.
 • Naudodamiesi vidaus ir išorės ištekliais atliekame prieinamumo auditą.

Atitikties užtikrinimo terminai

Naujos interneto svetainės (paskelbtos ne anksčiau kaip 2018 m. rugsėjo 23 d.) – iki 2019 m. rugsėjo 23 d.
Senesnės interneto svetainės (paskelbtos anksčiau nei 2018 m. rugsėjo 23 d.) – iki 2020 m. rugsėjo 23 d.
Mobiliosios programos – iki 2021 m. birželio 23 d.

Išimtys

Saityno prieinamumo direktyva (Direktyva (ES) 2016/2102) netaikoma šioms interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms:

 • biuro programinės įrangos rinkmenų formatams, paskelbtiems anksčiau nei 2018 m. rugsėjo 23 d. (nebent jų reikia aktyviems administraciniams procesams, susijusiems su organizacijos atliekamomis užduotimis);
 • iš anksto įrašytoms apibrėžtos trukmės vaizdo, garso arba kitokioms medijoms, paskelbtoms anksčiau nei 2020 m. rugsėjo 23 d.;
 • tiesiogiai įrašytoms apibrėžtos trukmės vaizdo, garso arba kitokioms medijoms;
 • internetiniams žemėlapiams, jei žemėlapių, skirtų navigacijai, atveju esminė informacija pateikiama prieinamu skaitmeniniu būdu;
 • trečiosios šalies turiniui, kuris nėra nei finansuojamas, nei parengtas, nei kontroliuojamas atitinkamos organizacijos;
 • paveldo kolekcijų objektų reprodukcijoms, kurios negali būti visiškai prieinamos;
 • ekstranetams ir intranetams – interneto svetainėms, kurios prieinamos tik uždarai žmonių grupei, o ne plačiajai visuomenei, paskelbtoms anksčiau nei 2019 m. rugsėjo 23 d., iki tol, kol nebus atlikta esminė jų peržiūra;
 • archyvams – interneto svetainėms ir programoms, kuriose yra tik turinys, kuris nereikalingas aktyviems administraciniams procesams ir nėra redaguojamas arba atnaujinamas po 2019 m. rugsėjo 23 d.

Neprieinamas turinys

 • Kai kurios etiketės nėra aiškios, todėl nesilaikoma WCAG 2.1 sėkmės kriterijaus 3.3.2 (Etiketės arba nurodymai).
 • Kai kurie sąsajos elementai neturi deramų židinio indikatorių, todėl nesilaikoma sėkmės kriterijaus 2.4.7 (Matomas židinys).
 • Kai kurie pranešimai apie klaidas nėra aiškiai susieti su formos valdikliais, todėl nesilaikoma sėkmės kriterijaus 3.3.1 (Klaidų nustatymas).
 • Kai kurie hipertekstai ir saitų formuluotės yra neinformatyvūs, todėl nesilaikoma sėkmės kriterijaus 2.4.9 (Saitų paskirtis).
 • Kai kurie elementai neišversti į interneto svetainės kalbas, todėl nesilaikoma WCAG 2.1 sėkmės kriterijaus 3.1.2 (Dalių kalba).
 • Nepateikiama tekstinė kai kurių paveikslų alternatyva, todėl nesilaikoma WCAG 2.1 sėkmės kriterijaus 1.1.1 (Netekstinis turinys).
 • Kai kuriuose tinklalapiuose gali būti nepakankamas spalvų kontrastas, todėl nesilaikoma WCAG 2.1 sėkmės kriterijaus 1.4.3 (Minimalus kontrastas).
 • Su kai kuriais elementais naudojami neleidžiami ARIA atributai ir ekrano skaitytuvo programinė įranga negali jų nustatyti, todėl nesilaikoma WCAG 2.1 sėkmės kriterijaus 4.1.2 (Pavadinimas, funkcija, reikšmė).
 • Kai kurių funkcijų pavadinimai nenuoseklūs, todėl nesilaikoma sėkmės kriterijaus 3.2.4 (Identifikavimo nuoseklumas).

Dokumentai, su kuriais suteikiama teisė susipažinti

Leidinių biuro interneto svetainių paskirtis – suteikti galimybę susipažinti su oficialiais Europos Sąjungos leidiniais. Mūsų interneto svetainėse skelbiami įvairių rūšių dokumentai, pavyzdžiui, oficialieji leidiniai, teisiniai tekstai, bendro pobūdžio leidiniai, skelbimai apie viešuosius pirkimus ir t. t. Šie leidiniai pateikiami įvairiomis kalbomis ir formatais, juos galima atsisiųsti arba matyti tiesiai ekrane.

Siekiame, kad su ES leidiniais galėtų susipažinti visi naudotojai, taip pat tie, kurie turi regos, klausos, kognityvinių arba fizinių funkcijų sutrikimų. Kai kurį turinį dėl jo pobūdžio ir sudėtingumo gali būti sunku matyti visą. Rasti šių problemų sprendimą – vienas iš pagrindinių mūsų prioritetų.

Leidinių biuras skaitmeninių leidinių autoriams ir kūrėjams siūlo prieinamumo gaires. Daugiau informacijos pateikiama adresu https://op.europa.eu/en/web/accessibility.

Keturi prieinamų interneto svetainių ir turinio kūrimo principai, kuriais vadovaujamės

1. SUVOKIAMUMAS

Saityno turinį galima suvokti pasitelkus pojūčius: regą, klausą ir (arba) lytėjimą.
Informacija ir naudotojo sąsajos komponentai naudotojams pateikiami kuo veiksmingiau.

 • Ekranų skaitytuvai. Pabandžius naršyti puslapį išjungus ekraną ir naudojantis tik klaviatūra ir ekrano skaitytuvu galima įsitikinti, kaip sunku naudotis svetaine regos sutrikimų turinčiam asmeniui.
 • Alternatyvusis tekstas, aprašantis paveikslą. Kartu su visais paveikslais, išskyrus tuos, kurie yra tik dekoratyviniai elementai, turi būti pateikiamas alternatyvusis tekstas, apibūdinantis paveikslo turinį. Toks aprašas turėtų būti įkeliamas naudojant gairės „img“ atributą „alt“. Šį atributą ekrano skaitytuvas perskaito pagalbinėmis technologijomis besinaudojantiems asmenims.
 • Spalvų kontrastas. Regos sutrikimai – tai ne tik aklumas, bet ir kitų rūšių regėjimo negalia, pavyzdžiui, prastas regėjimas arba daltonizmas. Todėl kuriant prieinamą interneto svetainę svarbu atsižvelgti į skaisčio ir kontrasto aspektus. Minimalus viso teksto kontrastas (tarp priekinio plano ir fono) turi būti 4,5:1. Išimtis daroma antraštėms ir stambiu šriftu parašytiems tekstams, kurių kontrastas gali būti 3:1.

2. GALIMYBĖ NAUDOTI

Naudotojo sąsajos formas, kontrolės ir naršymo priemones turi būti įmanoma naudoti.
Kai kurie naudotojai negali naudotis pele arba jos neturi ir internete naršo naudodamiesi vien tik klaviatūra.

Laikomasi šių principų:

 • Visos klaviatūros funkcijos (įskaitant nuorodas, mygtukus, įvesties laukus ir kitas sąveikos priemones) turi būti prieinamos naudojant klaviatūros valdiklius.

  Jei naudojant tabuliavimo klavišą kai kurie elementai praleidžiami arba jų pateikimo tvarka nėra logiška, puslapis turi būti taisomas naudojant tinkamą žymę (peržiūrint HTML struktūrą, kuria jis grindžiamas, naudojant CSS kalbą elementų vaizdiniam pateikimui kontroliuoti arba prireikus pridedant tabuliavimo indekso atributus ir ARIA funkcijas).

  Interneto naršyklėmis ir operacinėmis sistemomis taip pat užtikrinamas klaviatūros palaikymas, balso atpažinimas (įvedimo balsu funkcija), kad būtų galima naudotis svetainėmis ir diktavimo funkcijomis.

3. SUPRANTAMUMAS

Informacija ir naudotojo sąsajos naudojimas turi būti suprantami.
Vartojama kalba ir svetainės funkcijos turėtų būti aiškios daugumai naudotojų.

Laikomasi šių principų:

 • Puslapio kalba. Puslapio kalba nurodoma naudojant HTML atributą „lang“ (pavyzdžiui, <html lang="en">). Daugiakalbiuose puslapiuose turi būti nurodytas ir bet koks elementas, kuriame vartojama kita kalba nei puslapio numatytoji. Dėl to ekranų skaitytuvai gali tinkamai perskaityti garsiai.
 • Žodžiai. Venkite dviprasmių, labai techninių ar akademinių žodžių; kai įmanoma, rašykite paprastai. Taip padėsite žmonėms, kuriems sunku suprasti sudėtingus sakinius ir žodžius, visų pirma įvairių rūšių kognityvinę negalią turintiems asmenims.
 • Nuspėjamumas. Tinklalapių dizainas ir veikimo būdas nuspėjami. Pagrindinės naršymo nuorodos visada turi būti pateikiamos ta pačia tvarka, sąsajos elementai turi veikti taip, kaip tikisi dauguma naudotojų, net ir tie, kurie lankosi svetainėje pirmą kartą, ir t. t.

4. Tvarumas

Saityno turinys turi būti suderinamas su įvairiomis naršyklėmis ir prietaisais, įskaitant pagalbines technologijas.

Laikomasi šių principų:

Analizė. Kai turinys parašytas ženklinimo kalba, pavyzdžiui, HTML arba XML, elementai turi atidaromąsias ir uždaromąsias gaires, elementai įdedami atsižvelgiant į jų specifikacijas, o identifikatoriai yra unikalūs (išskyrus atvejus, kai specifikacijose leidžiama kitaip). Tai padeda išvengti klaidų ir problemų, susijusių su pagalbinėmis technologijomis.

Pavadinimas, funkcija, reikšmė. Visų naudotojo sąsajos komponentų pavadinimai ir funkcijos gali būti nustatyti programiškai; būsenas, savybes ir reikšmes, kurias gali nustatyti naudotojas, galima nustatyti programiškai; pranešimas apie šių elementų pakeitimus prieinamas naudotojų programoms, įskaitant pagalbines technologijas.

Ištekliai

Atsisiųskite mūsų trumpą prieinamumo kontrolinį sąrašą.

Skaitykite visą W3C parengtą WCAG 2.1 reikalavimų sąrašą.

Pagalba

Praneškite mums apie su prieinamumu susijusias problemas arba pateikite pasiūlymų, kaip jį pagerinti. Rašykite kuo aiškiau ir išsamiau, kad galėtume suprasti problemos pobūdį, ir pateikite savo kontaktinius duomenis, kad galėtume greitai jums atsakyti.

Vykdymo užtikrinimo procedūra
Jei atsakymas į skundą jūsų netenkintų, kreipkitės į pagalbos tarnybą.