Legal notices: Copyright - Apie leidinių biurą

Dockbar

container title page op portal website

Europos Sąjungos leidinių biuras (OL portalas)

legal notices - copyright notice 2 for test

Autorių teisių apsauga

© Europos Sąjunga, 2019–2021 m.

  • Šios ES priklausančios svetainės redakcinio turinio autorių teisės licencijuojamos pagal licenciją „Creative Commons Attribution 4.0 International“ . Tai reiškia, kad galite pakartotinai naudoti šį turinį, jeigu nurodote šaltinį ir visus savo padarytus pakeitimus.

    Jei tam tikras turinys vaizduoja asmenį, kurio tapatybę galima nustatyti, arba į jį įeina trečiosios šalies kūriniai, gali reikėti aiškiai nustatyti papildomas teises.

  • Šioje interneto svetainėje skelbiamus teisinius, administracinius bei teismų praktikos dokumentus ir duomenis leidžiama pakartotinai naudoti komerciniais ir nekomerciniais tikslais nurodžius šaltinį. Pakartotinio Europos Komisijos dokumentų naudojimo politika nustatyta 2011 m. gruodžio 12 d. sprendimu.

  • Europos Komisijos bendro pobūdžio leidiniai taip pat gali būti pakartotinai naudojami nurodžius šaltinį, vadovaujantis pirmiau minėtu sprendimu.

  • Kitų ES institucijų, įstaigų, organų ir agentūrų leidinius galima parsisiųsti ir atgaminti nurodžius šaltinį.

  • Europos Centrinio Banko leidiniams taikomos taisyklės, su kuriomis galima susipažinti spustelėjus nuorodą

Šiems bendriesiems principams gali būti taikomos sąlygos, kurios gali būti nurodytos atskiruose pranešimuose apie autorių teises, todėl naudotojams patariama susipažinti su atskirų dokumentų autorių teisių apsaugos informacija.

Norint naudoti elementus (pvz., tekstus, nuotraukas, paveikslėlius, diagramas ir kt.), kuriems taikomos trečiųjų šalių intelektinės nuosavybės teisės, reikia gauti išankstinį autorių teisių turėtojo leidimą. Tai taikoma nuotraukoms, pateikiamoms oficialiajame Europos Sąjungos kataloge („EU WhoisWho“) ir skyriuje „Renginiai“ (https://op.europa.eu/en/web/about-us/events).

Šie bendrieji leidimai netaikomi jokiems logotipams ar prekių ženklams.

Visais kitais autorių teisių klausimais kreipkitės adresu op-copyright@publications.europa.eu