About us: mission, vision, values - Apie leidinių biurą

Dockbar

LT- About us home - Who we are new

Misija Vizija Vertybės
mission

Mūsų misija

 

Europos Sąjungos leidinių biuras yra oficialus leidybos paslaugų visoms ES institucijoms, įstaigoms ir agentūroms teikėjas. Tai pagrindinis prieigos prie ES teisės aktų, leidinių, atvirųjų duomenų, mokslinių tyrimų rezultatų, viešojo pirkimo skelbimų ir kitos oficialios informacijos punktas.

Jo užduotis – remti ES politiką ir užtikrinti, kad šią įvairią informaciją visuomenė galėtų gauti kaip prieinamus ir pakartotinai panaudojamus duomenis, ir taip sudaryti palankesnes sąlygas skaidrumui, ekonominei veiklai ir žinių sklaidai užtikrinti.

 
vision

Mūsų vizija

 

Tikslas – gerai informuota Europos Sąjunga, kurią stiprina laiku suteikiama ir veiksminga prieiga prie patikimos informacijos ir žinių, kurioje išnaudojamos visos visuomenei ir ekonomikai dėl to atsiveriančios galimybės.

 

Mūsų vertybės

 

Skaidrumas

Didiname viso ES institucijų politikos ciklo skaidrumą siekdami, kad sprendimai būtų priimami remiantis faktais, didėtų atskaitomybė, piliečių dalyvavimas ir demokratija.

Patikimumas

Stengiamės užtikrinti, kad mūsų teikiamas turinys būtų tikslus ir patikimas, kad piliečiai pasitikėtų ES kaip informacijos teikėja.

Prieinamumas

Manome, kad prieiga prie informacijos yra žmogaus teisė, kuria turėtų naudotis visi piliečiai nepriklausomai nuo kalbos, kultūros, negalios, socialinės padėties, vietos, technologijų ar to, kaip jie supranta informaciją.

Orientavimasis į paslaugas

Esame pasiryžę nuolat gerinti savo paslaugas, teikiamas tiek institucijoms, tiek Europos piliečiams, nes norime kuo labiau prisidėti prie Europos projekto.