KAKO SI LAHKO ORGANIZIRATE
ŠTUDIJ V TUJINI?

 • Če ste študent, imate morda lahko možnost, da opravite del svojega študija v tujini v okviru programa Erasmus+.
 • Če se zanimate za študij v tujini, se najprej obrnite na svojo univerzo.
 • Kadar se v okviru programa Erasmus+ odpravite na študij v tujino:
  • ne plačate vpisnine ali šolnine na univerzi gostiteljici;
  • študij v tujini šteje kot del vašega študijskega programa;
  • dobite štipendijo EU za stroške bivanja in potovanja.
 • Matična univerza mora priznati vaše obdobje študija v tujini in ga šteti kot del vašega rednega študija, če seveda v tujini uspešno končate študijski program, dogovorjen pred izmenjavo
 • Program Erasmus + vam ponuja tudi možnost, da se vpišete v podiplomski študijski program, ki ga skupaj ponujajo univerze s sedežem v različnih državah EU.
 • Več informacij je na voljo na spletišču: https://europa.eu/youreurope/study_sl

KATERE VPISNE POGOJE
LAHKO PRIČAKUJETE?

 • Kot državljan EU imate pravico do študija na kateri koli univerzi v EU pod enakimi pogoji, kot veljajo za državljane posamezne države. Vendar se vpisni pogoji močno razlikujejo od države do države in od univerze do univerze.
 • Vpisni pogoj je lahko znanje jezika države gostiteljice, zato lahko v nekaterih državah EU zahtevajo, da morate opraviti jezikovni preskus
 • Pred odhodom od doma se pozanimajte o visokošolskem sistemu v državi, v kateri želite študirati.
 • Več informacij
  https://europa.eu/youreurope/university_sl

ALI LAHKO MED ŠTUDIJEM
V TUJINI PRIDOBITE
FINANČNO PODPORO?

 • Ste državljan EU, ki študira na univerzi v drugi državi EU
  • ne smejo vam zaračunati višje šolnine;
  • imate pravico do enakih štipendij/finančne pomoči za kritje stroškov šolnine kot državljani zadevne države.
 • Univerzitetne šolnine v Evropi se precej razlikujejo – v nekaterih državah EU je vpis v visokošolsko izobraževanje brezplačen, v drugih pa univerza lahko precej stane.
 • Podpora v obliki štipendij, finančne pomoči in posojil je odvisna od različnih meril.
 • Dodatne informacije: https://europa.eu/youreurope/fees_sl

PRAVICE ŠTUDENTOV
DO PREBIVANJA

 • V času študija imate pravico živeti v državi EU, v kateri študirate, če:
  • ste vpisani v akreditirano izobraževalno ustanovo;
  • imate zadostna sredstva (iz katerega koli vira), da se preživljate brez dodatne finančne podpore;
  • ste tam ustrezno zdravstveno zavarovani.
 • Študij v tujini do 3 mesece
  • Edina zahteva za prebivanje v drugi državi EU, ki je krajše od 3 mesecev, je, da imate veljavno nacionalno osebno izkaznico ali potni list

LAHKO SE ZGODI TUDI VAM
Prijavite prebivališče v državi, v kateri študirate

Tillman iz Nemčije se seli v Budimpešto zaradi študija medicine. Tam bo ostal 8 mesecev. Po 3 mesecih v Budimpešti je moral prijaviti svoje prebivališče pri lokalnih organih in dokazati, da izpolnjuje pogoje prebivanja kot študent. Na podlagi tega je dobil dokument, ki potrjuje njegovo pravico do prebivanja

ALI IMATE MED ŠTUDIJEM
V TUJINI ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE?

 • Če se v drugo državo EU odpravite na študij, raziskovalno delo, prakso ali poklicno usposabljanje, morate v državi gostiteljici imeti celovito zdravstveno zavarovanje.
 • Če niste zaposleni, lahko uporabite evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, če ste do nje upravičeni.
 • Če ste v državi gostiteljici zaposleni, se morate vključiti v sistem zdravstvenega zavarovanja te države.
 • Tudi nekateri doktoranti lahko štejejo za delavce rezidente in se morajo vključiti v sistem zdravstvenega zavarovanja te države ali skleniti zasebno zavarovanje.
 • Če vas na univerzo ali raziskovalno ustanovo v drugo državo EU začasno pošlje vaša univerza ali raziskovalna ustanova, boste za čas napotitve še naprej zavarovani po slovenskem sistemu zdravstvenega zavarovanja. Pred odhodom zaprosite za evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja ali obrazec S1 (prej obrazec E 106).
 • Več informacij: https://europa.eu/youreurope/health_sl

Ta brošura je na voljo v 23 jezikih in tudi v naslednjih formatih:

PDF PRINT