CUM VĂ PUTEȚI ORGANIZA
PERIOADA DE STUDIU
ÎN STRĂINĂTATE?

 • Dacă sunteți student(ă), puteți avea șansa de a vă urma parțial studiile în străinătate prin programul Erasmus+.
 • Dacă vă interesează să studiați în străinătate, în primul rând ar trebui să vă contactați propria universitate.
 • Când participați la programul Erasmus+:
  • nu trebuie să plătiți taxe de înscriere sau de studii universității gazdă;
  • studiile efectuate în străinătate sunt luate în calcul la obținerea diplomei;
  • beneficiați de o bursă din partea UE care acoperă o parte din cheltuielile de cazare și de transport.
 • Universitatea de origine este obligată să recunoască studiile pe care le-ați efectuat în străinătate, dacă ați finalizat programul de studiu asupra căruia ați convenit înaintea plecării.
 • De asemenea, Erasmus+ vă oferă posibilitatea de a vă înscrie într-un program de studii postuniversitare, oferit în colaborare de către universități din țări diferite ale UE.
 • Mai multe informații: https://europa.eu/youreurope/study_ro

LA CE CONDIȚII DE
ADMITERE
AR TREBUI SĂ VĂ AȘTEPTAȚI?

 • Ca cetățean european, aveți dreptul de a studia la orice universitate din UE, în aceleași condiții ca și cetățenii țării respective. Cu toate acestea, condițiile de admitere variază de la o țară la alta și de la o universitate la alta.
 • Cunoașterea limbii vorbite în țara în cauză ar putea fi o condiție de admitere, de aceea, în unele state membre, este posibil să vi se ceară să treceți un test de limbă.
 • Ar trebui să vă informați despre sistemul de învățământ din țara în care doriți să studiați înainte de plecare
 • Aflați mai multe:
  https://europa.eu/youreurope/university_ro

PUTEȚI BENEFICIA DE SPRIJIN
FINANCIAR
ÎN TIMPUL PERIOADEI
DE STUDII ÎN STRĂINĂTATE?

 • În calitate de cetățean al UE care studiază la o universitate într-un alt stat membru al UE:
  • nu puteți fi obligat să plătiți taxe de studiu mai mari;
  • aveți dreptul la aceleași burse de studiu ca și cetățenii țării respective
 • Taxele universitare în Europa variază considerabil; în unele țări din UE, admiterea în învățământul superior este gratuită, în timp ce în altele universitatea poate fi destul de costisitoare.
 • Sprijinul financiar acordat sub formă de burse, granturi și împrumuturi depinde de diferite criterii.
 • Citiți mai multe: https://europa.eu/youreurope/fees_ro

CE DREPTURI DE ȘEDERE
AU STUDENȚII?

 • Aveți dreptul de a locui în țara din UE în care studiați, pe întreaga durată a studiilor, dacă:
  • sunteți înscris(ă) la o instituție de învățământ autorizată;
  • aveți suficiente venituri, indiferent de sursă, pentru a trăi fără a solicita sprijin financiar;
  • aveți asigurare completă de sănătate în țara respectivă.
 • Studiile în străinătate pe o durată mai mică de 3 luni:
  • Singura condiție pe care trebuie să o îndepliniți pentru a locui în altă țară din UE pe o perioadă mai scurtă de 3 luni este să dețineți o carte de identitate sau un pașaport valabil.

AȚI PUTEA FI ÎN ACEEAȘI SITUAȚIE
Înregistrați-vă ca rezident al țării în care studiați

Tillman, din Germania, se mută în Budapesta, Ungaria, pentru a urma studii universitare de medicină. El va petrece 8 luni în această țară. După 3 luni în Budapesta, i s-a cerut să se înregistreze ca rezident pe lângă autoritățile locale, pentru a demonstra că îndeplinește condițiile prin care să i se permită să rămână aici în calitate de student. În urma acestor demersuri, a primit un document prin care i se confirmă dreptul de a rămâne în această țară.

PUTEȚI BENEFICIA DE
ASIGURARE MEDICALĂ
CÂND STUDIAȚI ÎN STRĂINĂTATE?

 • Dacă mergeți în altă țară din UE ca student, cercetător sau stagiar, trebuie să aveți asigurare medicală completă în țara-gazdă.
 • Dacă nu sunteți angajat(ă), cardul european de asigurări sociale de sănătate (CEASS) poate reprezenta o opțiune, cu condiția să întruniți condițiile necesare obținerii lui.
 • Dacă sunteți angajat(ă) în țara-gazdă, trebuie să vă afiliați la sistemul local de asigurări de sănătate.
 • Unii doctoranzi pot fi incluși în categoria lucrătorilor rezidenți și, prin urmare, pot fi nevoiți să se afilieze la sistemul local sau să încheie o poliță de asigurare privată.
 • Dacă universitatea sau institutul de cercetare vă trimite temporar într-o universitate sau într-o instituție de cercetare dintr-o altă țară a UE, în această perioadă beneficiați în continuare de sistemul de asigurări de sănătate din țara de origine. Înainte de plecare, trebuie să vă procurați cardul european de asigurări sociale de sănătate sau formularul S1 (fostul formular E106).
 • Aflați mai multe: https://europa.eu/youreurope/health_ro

AFLAȚI MAI MULTE:

https://europa.eu/youreurope/ro

Această publicație este disponibilă în 23 de limbi și în următoarele formate:

PDF PRINT