CUM SĂ PROCEDAȚI DACĂ DORIȚI
SĂ ÎNFIINȚAȚI
O SOCIETATE

 • Ca cetățean al UE aveți dreptul:
  • să vă înființați propria întreprindere în orice țară din UE, Islanda, Norvegia și Liechtenstein;
  • să deschideți o filială/sucursală a unei întreprinderi din UE deja înregistrate într-o țară din UE.
 • Cerințele diferă de la o țară la alta, dar toate țările sunt încurajate să atingă anumite obiective pentru a contribui la înființarea de noi întreprinderi:
  • reducerea la trei zile lucrătoare a procedurii de înființare a unei întreprinderi;
  • un cost mai mic de 100 de euro;
  • posibilitatea de a efectua toate formalitățile la un singur organism administrativ;
  • completarea on-line a formalităților de înregistrare;
  • posibilitatea de a înregistra on-line o întreprindere în altă țară din UE (prin ghișeele unice naționale).
 • Întreprinderile nou înființate (start-upurile) au la dispoziție diferite tipuri de finanțare și de asistență.
 • Aflați mai multe: https://europa.eu/youreurope/startup_ro

CUM VĂ PUTEȚI VINDE
PRODUSELE
ÎN INTERIORUL UE?

 • Ca întreprindere care desfășoară activități comerciale în Europa, puteți beneficia de piața unică a UE, precum și de o serie de acorduri comerciale cu alte țări europene. Aceasta înseamnă că bunurile dumneavoastră pot circula liber pe acest teritoriu, fără costuri suplimentare sau restricții cantitative. Este vorba despre principiul liberei circulații a mărfurilor.
 • Odată ce produsul dumneavoastră a intrat în UE, chiar dacă este fabricat în afara UE, el poate fi transportat în mod liber pe întregul teritoriu al UE. Rețineți că, atunci când bunurile sunt importate sau exportate între UE și orice țară din afara UE (inclusiv cele care beneficiază de dreptul la libera circulație a mărfurilor, în cazul de față Spațiul Economic European, Elveția, Turcia, Andorra și San Marino), trebuie efectuate procedurile vamale.
 • Dacă produsele dumneavoastră respectă normele armonizate ale UE (pe baza unor condiții ce vizează protecția consumatorilor, a sănătății publice și a mediului înconjurător), acestea pot fi transportate în mod liber în UE, ceea ce înseamnă că nu pot fi aplicate restricții.
 • Dacă produsele dumneavoastră nu fac obiectul normelor armonizate, ele pot face obiectul reglementărilor naționale. Și în această situație, veți putea beneficia de dreptul la libera circulație a mărfurilor, pe baza principiului recunoașterii reciproce.
 • Anumite produse pot face obiectul unor restricții dacă aduc prejudicii interesului public, de exemplu din motive care țin de protecția sănătății și a vieții persoanelor, a animalelor sau a plantelor, de protecția mediului, de siguranța publică și de moralitatea publică.
 • Aflați mai multe:https://europa.eu/youreurope/selling_ro

CUM SĂ PROCEDAȚI DACĂ DORIȚI
PRESTAȚI SERVICII
ÎN STRĂINĂTATE?

 • Dacă aveți o societate înregistrată și furnizați servicii în țara în care locuiți, de exemplu, ca arhitect sau ghid turistic, puteți să oferiți aceste servicii și în altă țară din UE, fără să trebuiască să înființați o societate sau o sucursală acolo.
 • Acest lucru vă poate fi de folos dacă doriți:
  • să prestați temporar serviciul;
  • să prestați serviciul pentru un anumit client care locuiește acolo;
  • să testați piața înainte de a vă extinde în străinătate.
 • De regulă, ați avea dreptul să prestați servicii în străinătate fără a fi obligatoriu să respectați toate procedurile și normele administrativele ale țării în cauză. Totuși, ați putea avea obligația să notificați autorităților publice faptul că veți oferi servicii pe teritoriul lor.
 • Dacă oferiți servicii de telecomunicații, de radiodifuziune și televiziune sau servicii electronice, acestea vor fi impozitate întotdeauna în țara în care se află clientul dumneavoastră. Schema mini-ghișeului unic (M1SS) vă permite să prestați aceste servicii în UE fără să fie nevoie să vă înregistrați în fiecare țară în care prestați servicii.
  • Puteți beneficia de sistemul M1SS și dacă întreprinderea dumneavoastră este înregistrată în afara UE.
 • Nu presupuneți că puteți întotdeauna presta servicii fără a înființa o întreprindere la nivel local. Posibilitatea de a face acest lucru depinde de frecvența, durata și regularitatea cu care doriți să prestați serviciile, precum și de tipul serviciilor pe care le prestați.
 • Normele UE interzic discriminarea utilizatorilor de servicii pe motiv de naționalitate sau de reședință. Acest lucru înseamnă că:
  • aveți automat dreptul de a beneficia de servicii din partea întreprinderilor din alte țări ale UE;
  • nu aveți dreptul să refuzați clienții sau să aplicați un tratament diferit clienților potențiali din alte țări ale UE, decât dacă aveți motive întemeiate în acest sens.
 • Dacă vindeți on-line, nu puteți refuza să livrați clienților din alte țări ale UE fără un motiv valabil.
 • Aflați mai multe: https://europa.eu/youreurope/services_ro și https://europa.eu/youreurope/moss_ro

VĂ VOR FI RECUNOSCUTE
CALIFICĂRILE
PROFESIONALE?

 • Dacă doriți să lucrați într-un alt stat membru al UE, iar profesia dumneavoastră este reglementată acolo, este posibil să fie necesară recunoașterea oficială a calificărilor dumneavoastră profesionale, înainte de a putea începe să lucrați în noua țară.
 • O profesie este reglementată în cazul în care nu puteți avea acces la ea decât dacă dețineți o anumită diplomă, dacă ați trecut o serie de examene specifice sau dacă v-ați înregistrat într-o organizație profesională.
 • Dacă profesia dumneavoastră nu este reglementată în țara dumneavoastră de origine, dar este reglementată în țara din UE în care doriți să lucrați, este posibil să trebuiască să demonstrați că v-ați exercitat profesia în țara de origine cel puțin un an în ultimii 10 ani.
 • Autoritățile pot solicita copii certificate și/sau traduceri legalizate ale anumitor documente-cheie pentru solicitarea de a presta servicii în străinătate.
 • Odată ce v-au fost recunoscute calificările profesionale, puteți avea obligația să vă înregistrați într-o organizație profesională înainte de a vă folosi gradul profesional și de a începe să vă exercitați profesia.
 • Aflați mai multe: https://europa.eu/youreurope/pq_ro

Această publicație este disponibilă în 23 de limbi și în următoarele formate:

PDF PRINT