ŠTO TREBATE UČINITI AKO ŽELITE
OSNOVATI PODUZEĆE?

 • Kao građanin EU-a imate pravo:
  • osnovati vlastito poduzeće u bilo kojoj državi članici EU-a, Islandu, Norveškoj i Lihtenštajnu
  • osnovati društvo kći / podružnicu postojećeg poduzeća iz EU-a već registriranog u jednoj od država članica EU-a.
 • Zahtjevi se razlikuju od države do države, ali sve se države potiče na ostvarivanje određenih ciljeva kako bi se olakšalo osnivanje novih poduzeća:
  • mogućnost osnivanja poduzeća u roku od najviše tri radna dana
  • troškovi osnivanja poduzeća od najviše 100 EUR
  • mogućnost da se svi postupci obave preko jedinstvenog administrativnog tijela
  • mogućnost da se sve formalnosti povezane s registracijom obave na internetu
  • mogućnost internetske registracije poduzeća u drugoj državi članici EU-a (preko nacionalnih kontaktnih točaka).
 • Za novoosnovana poduzeća dostupne su različite vrste financiranja i pomoći.
 • Saznajte više: https://europa.eu/youreurope/startup_hr

KAKO MOŽETE PRODAVATI
SVOJE PROIZVODE

UNUTAR EU-A?

 • Kao poduzeće koje posluje u Europi možete iskoristiti pogodnosti jedinstvenog tržišta EU-a te određenih trgovinskih aranžmana s drugim europskim zemljama. To znači da se vaša roba može slobodno kretati unutar tog područja bez ikakvih dodatnih troškova ili količinskih ograničenja. To se naziva slobodnim kretanjem robe.
 • Kad vaš proizvod uđe u EU, može ga se slobodno prevoziti na cijelom području EU-a, čak i ako je proizveden izvan EU-a. Imajte na umu da se carinske formalnosti moraju izvršiti kad se roba uvozi u EU iz bilo koje države koja nije u EU-u ili izvozi iz EU-a u bilo koju takvu državu (uključujući one koje ostvaruju koristi od slobodnog kretanja robe, a to su u ovom slučaju Europski gospodarski prostor, Švicarska, Turska, Andora i San Marino).
 • Ako vaši proizvodi poštuju usklađena pravila EU-a (utemeljena na uvjetima kojima se nastoje zaštititi prava potrošača, javno zdravlje i okoliš), može ih se slobodno prevoziti unutar EU-a, što znači da ne mogu podlijegati nikakvim ograničenjima.
 • Proizvodi koji ne podliježu usklađenim pravilima možda podliježu pravilima koja su na snazi u određenim državama članicama. U tom ćete slučaju i dalje imati koristi od slobodnog kretanja robe na temelju načela uzajamnog priznavanja.
 • Ograničenja se i dalje mogu uvesti za određene proizvode ako se smatra da su protivni javnom interesu, na primjer ako je riječ o zaštiti zdravlja i života ljudi, životinja ili biljaka, zaštiti okoliša te o javnoj sigurnosti ili javnom moralu.
 • Saznajte više: https://europa.eu/youreurope/selling_hr

ŠTO AKO ŽELITE PRUŽATI
USLUGE
U INOZEMSTVU?

 • Imate li registrirano poduzeće za uslužne djelatnosti u državi u kojoj živite, npr. kao arhitekt ili turistički vodič, usluge možete pružati u drugoj državi članici EU-a bez osnivanja poduzeća ili podružnice u toj državi.
 • To može biti korisno ako želite:
  • usluge pružati privremeno
  • usluge pružati određenom klijentu koji ondje živi
  • ispitati tržište prije proširenja svojeg poduzeća u inozemstvo.
 • U načelu je moguće pružati usluge u inozemstvu bez potrebe za poštovanjem svih administrativnih postupaka i pravila te države. Međutim, možda ćete trebati obavijestiti tijela javne vlasti o pružanju usluga u njihovoj državi.
 • Ako pružate telekomunikacijske usluge, usluge emitiranja i elektroničke usluge, one se uvijek oporezuju u državi u kojoj se nalazi vaš kupac. Mini sustav za pružanje usluga na jednom mjestu (MOSS) omogućuje vam da na području EU-a pružate takve usluge bez obveze registracije u svakoj državi članici EU-a u kojoj ih pružate.
  • Sustavom MOSS možete se služiti čak i ako se sjedište vašeg poduzeća nalazi izvan EU-a.
 • Nemojte pretpostaviti da usluge možete pružati bez osnivanja poduzeća u državi u kojoj želite pružati usluge. Možete li to učiniti ili ne ovisit će o učestalosti, trajanju i redovitosti pružanja usluga te o vrsti usluga koje pružate.
 • U skladu s propisima EU-a zabranjena je diskriminacija na temelju nacionalnosti ili prebivališta primatelja usluga. To znači da:
  • automatski imate pravo primati usluge od poduzeća iz drugih država članica EU-a
  • ne možete odbiti potencijalne klijente iz drugih država članica EU-a ili prema njima drukčije postupati ako za to nemate valjan razlog.
 • Ako se bavite prodajom na internetu, ne smijete bez valjanog razloga odbiti dostavu kupcima u drugim državama članicama EU-a.
 • Saznajte više: https://europa.eu/youreurope/services_hr i https://europa.eu/youreurope/moss_hr

HOĆE LI VAM SE PRIZNATI
STRUČNE KVALIFIKACIJE?

 • Ako želite raditi u drugoj državi članici EU-a, a ondje je vaša struka regulirana, možda ćete prije nego počnete raditi u novoj državi morati zatražiti službeno priznavanje stručnih kvalifikacija.
 • Struka se smatra reguliranom ako za njezino obavljanje morate imati određeno obrazovanje, položiti određene ispite ili se registrirati kod stručnog tijela da biste mogli započeti s radom.
 • Ako vaša struka nije regulirana u vašoj matičnoj državi, ali jest u državi članici EU-a u kojoj želite raditi, možda ćete morati dokazati da ste radili u svojoj struci u matičnoj državi najmanje jednu godinu u proteklih deset godina.
 • Nadležna tijela mogu zatražiti ovjerene preslike i/ili ovjerene prijevode pojedinih ključnih dokumenata za vaš zahtjev za pružanje usluga u inozemstvu.
 • Nakon priznavanja stručnih kvalifikacija možda ćete se morati registrirati kod stručnog tijela prije nego počnete upotrebljavati stručni naziv i obavljati profesiju.
 • Saznajte više: https://europa.eu/youreurope/pq_hr

Ova publikacija dostupna je na 23 jezika i u sljedećem formatu:

PDF PRINT