Kaj delamo

Urad za publikacije vsak dan objavi Uradni list Evropske unije v 23 uradnih jezikih EU

Urad za publikacije vsak dan objavi Uradni list Evropske unije v 23 uradnih jezikih EU (oziroma v 24, če se zahteva še irščina).

S 1. julijem 2013 je elektronska izdaja Uradnega lista verodostojna in ima pravni učinek (Uredba (EU) št. 216/2013).

Urad za publikacije vsako leto objavi številne publikacije v okviru politik in dejavnosti obveščanja institucij in drugih organov EU, in sicer v papirni ali elektronski obliki.

Urad za publikacije vsako leto objavi številne publikacije v okviru politik in dejavnosti obveščanja institucij in drugih organov EU, in sicer v papirni ali elektronski obliki.

Spletne storitve

Urad za publikacije upravlja različna spletišča, ki evropskim državljanom zagotavljajo posebne storitve:

 • EUR-Lex

  Na spletišču EUR-Lex imajo uporabniki na voljo brezplačen dostop do zakonodaje Evropske unije v 23 uradnih jezikih EU (oziroma v 24, če se zahteva še irščina). Omogoča tudi iskanje po zakonodajnih postopkih. Podatkovna zbirka se dnevno posodablja. Vsebuje več kot 3 milijone dokumentov, tudi nekatera besedila iz leta 1951.  

  Kratek videoposnetek razlaga, kaj je EUR-Lex in kako ga lahko uporabljate. Posnet je v angleščini s podnapisi v 24 jezikih EU.

 • Publikacije EU

  Publikacije EU je spletna knjigarna in knjižnica publikacij institucij in drugih organov Evropske unije.  

 • Portal odprtih podatkov Evropske unije

  Portal odprtih podatkov Evropske unije je enotna točka dostopa do podatkov institucij in drugih organov Evropske unije.

 • TED

  TED (Tenders Electronic Daily) (dnevna elektronska javna naročila) je spletna različica Dodatka k Uradnemu listu Evropske unije, v katerem so objavljena evropska javna naročila. V zbirki TED je dnevno objavljenih približno 1 700 obvestil o javnih naročilih.

 • EU Whoiswho

  EU Whoiswho je uradni imenik Evropske unije. V imeniku so navedeni kontaktni naslovi vseh evropskih institucij in drugih organov EU.

 • CORDIS

  CORDIS (Služba Skupnosti za informacije o raziskavah in razvoju) je največja zbirka podatkov in portal Evropske komisije za razširjanje informacij o raziskovalnih projektih, ki jih financira EU, ter njihovih rezultatih.

Priročniki in pripomočki

 • Medinstitucionalni slogovni priročnik vsebuje slogovna pravila in dogovore, ki jih morajo upoštevati institucije in organi EU. Na voljo je v 24 uradnih jezikih EU (hrvaščina je v pripravi).

 • Spletišče EU Vocabularies omogoča dostop do referenčnih podatkov v zvezi z institucijami in organi EU. Čedalje obsežnejša zbirka vsebuje kontrolirane besednjake, denimo preglednice EuroVoc in referenčne tabele, podatkovne modele, ontologije, sheme itd. Spletišče omogoča lažjo odkrivnost in ponovno uporabo teh besednjakov ter prispeva k boljši izmenjavi in povezovanju podatkov.