Publications Office of the EU
About us: what we do - O Uradu za publikacije
Dockbar
SL What we do new

Kaj delamo

Urad za publikacije Evropske unije:

 
  1. S svojimi storitvami podpira politike in dejavnosti obveščanja institucij, agencij in organov EU ter jim ponuja strokovno znanje in sinergije na številnih področjih.
  2. Z modeliranjem in sklicevanjem zagotavlja, da so različna informacijska sredstva institucij, organov in agencij EU skladna z načeli FAIR (tj. informacije in podatke je mogoče najti, so dostopni, interoperabilni in se lahko ponovno uporabijo);.
  3. Zagotavlja, da je ta široka izbira uradnih informacij in podatkov EU, ki so bistveni element današnjega podatkovno vodenega gospodarstva, na voljo javnosti, s čimer se podpirajo preglednost, gospodarska dejavnost, razvoj sodobnih tehnologij, kot je umetna inteligenca, in splošen dostop do znanja.
  4. Zagotavlja, da se ta vsebina ohranja in bo dostopna prihodnjim generacijam.
  5. Pri uresničevanju svojih ciljev redno in vse bolj sodeluje z državljani.

Več informacij o naših dejavnostih je na voljo v zadnjem letnem poročilu o upravljanju in letnem poročilu o dejavnostih.