Publications Office of the EU
About us: mission, vision, values - O Uradu za publikacije
Dockbar
SL - About us home - Who we are new
Poslanstvo Vizija Vrednote
mission

Naše poslanstvo

 

Urad za publikacije Evropske unije je uradni ponudnik založniških storitev za vse institucije, organe in agencije EU. Kot tak je osrednja točka za dostop do zakonodaje EU, pa tudi do publikacij, podatkov, rezultatov raziskav, obvestil o naročilih in drugih uradnih informacij. Urad za publikacije ima zato osrednjo vlogo pri obveščanju državljank in državljanov o tem, kaj EU počne in kakšen pomen ima zanje, ter pri izkoriščanju potenciala podatkov.

Njegova naloga je podpirati politike EU kot center odličnosti za upravljanje informacij, podatkov in znanja ter zagotavljati, da je ta širok nabor informacij na voljo javnosti v obliki dostopnih podatkov, ki jih je mogoče ponovno uporabiti, da se olajšajo preglednost, gospodarska dejavnost in razširjanje znanja.

 
vision

Naša vizija

 

Dobro obveščena Evropska unija, ki ima pravočasen in učinkovit dostop do zanesljivih informacij in znanja ter izkorišča vse priložnosti, ki jih to prinaša družbi in gospodarstvu.

 

Naše vrednote

 

Preglednost

Spodbujamo preglednost celotnega političnega cikla institucij EU ter tako krepimo z dokazi podprto odločanje, odgovornost, državljansko udeležbo in demokracijo.

Zanesljivost

Prizadevamo si za točnost in zanesljivost objavljene vsebine, da bi državljani zaupali EU kot ponudnici informacij.

Dostopnost

Menimo, da je dostop do informacij človekova pravica, ki bi jo morali imeti vsi državljani ne glede na jezik, kulturo, invalidnost, družbeni status, lokacijo, tehnologijo ali način, kako razumejo informacije.

Storitvena naravnanost

Zavezani smo stalnemu izboljševanju svojih storitev za naše institucionalne deležnike in evropske državljane, saj želimo čim bolje prispevati k evropskemu projektu.