Legal notices: General conditions of dissemination and sale - O Uradu za publikacije

Dockbar

container title page op portal website

Urad za publikacije Evropske unije (OP Portal)

General conditions of sale

 

Splošni pogoji razširjanja in prodaje

Ti pogoji se uporabljajo za vse izdelke (v nadaljnjem besedilu: publikacije) in storitve (denimo Tiskanje na zahtevo), ki jih prek knjigarne EU Bookshop omogoča Urad za publikacije Evropske unije.

Naročila

Urad za publikacije sprejema in obdeluje samo spletna naročila.

Naročanje poteka po korakih. Naročilo lahko prekličete, vse dokler ne potrdite celotnega naročila v zadnjem koraku.

Po oddaji naročila si zabeležite številko naročila, ki se prikaže na zaslonu. Če v 24 urah po oddaji naročila še niste prejeli elektronskega sporočila o potrditvi in podrobnostih vašega naročila, se obrnite na službo za pomoč uporabnikom in navedite številko naročila.

Če naročene publikacije niso razpoložljive ali zaradi drugih razlogov ne moremo izpolniti vašega naročila, vas bomo o tem obvestili s posebnim elektronskim sporočilom.

Če ste registrirani uporabnik, se podatki o vašem naročilu samodejno shranijo pod zavihek Moj portal. Uporabnikom, ki niso registrirani, močno priporočamo, da shranijo podatke o svojem naročilu.

Za vsako razpoložljivo jezikovno različico je na voljo ena BREZPLAČNA publikacija. Naročilo lahko zajema največ 20 naslovov. Večje število kopij lahko naročite na informacijski točki EU v matični državi.

Razpoložljivost publikacij

Za vse publikacije na zalogi boste na strani s podatki o publikaciji našli modri gumb Naroči izvod.

Če se stanje zaloge spremeni v času obdelave naročila ali publikacija nenadoma ni več na voljo, vas bomo po elektronski pošti obvestili, ali in kako lahko izvod publikacije naročite s storitvijo Tiskanje na zahtevo.

Če publikacije, ki ste jih naročili in plačali, niso več na voljo, vam bomo znesek povrnili v 30 dneh.

Dostava

Publikacije bomo poslali na poštni naslov, ki ste ga navedli ob naročilu.

Urad za publikacije ne odgovarja za neavtorizirana naročila publikacij, ki jih uporabnik odda v imenu druge osebe (ki je tudi prejemnik naročenih publikacij).

Urad za publikacije si v primeru domnevne napačne uporabe ali zlorabe možnosti spletnega naročila brezplačnih publikacij pridržuje pravico do preklica takih naročil.

Pošiljke, lažje od 5kg, običajno pošljemo z navadno pošto v sedmih (7) dneh od oddaje naročila.

Pošiljke, težje od 5kg, običajno pošljemo z dostavno pošto v desetih (10) dneh od oddaje naročila.

Urad za publikacije ni odgovoren za posledice zamude pri dostavi.

Poškodba ali izguba pošiljke

Urad za publikacije bo brezplačno nadomestil vsako publikacijo, ki bo izgubljena ali poškodovana pred dostavo ali ob njej, če nas o tem pisno obvestite in priložite ustrezna dokazila.

O poškodovani publikaciji nas obvestite čimprej po prejemu pošiljke.

Vračanje publikacij in povračila

Če želite vrniti publikacijo, nas morate o tem obvestiti po e-pošti v 14 koledarskih dneh po prejemu pošiljke in publikacijo vrniti v 14 koledarskih dneh po oddaji elektronskega sporočila. Če publikacijo vrnete v tem roku, vam ni treba navesti razloga za vrnitev.

Znesek vračila vam bomo nakazali na vašo kreditno kartico najpozneje v 14 koledarskih dneh po tem, ko ste nam poslali elektronsko sporočilo. Vendar lahko vračilo zadržimo, dokler ne prejmemo publikacije ali dokazila o tem, da ste jo vrnili. Stroške vrnitve publikacije morate plačati sami.

Publikacije vrnite na naslednji naslov:

Publications Office of the European Union
Directorate C – Dissemination and Reuse (Returned publications)
2, rue Mercier L-2985 Luxembourg
LUXEMBOURG

Cene, plačila, DDV in carina

Vse cene (kjer so navedene) veljajo za en izvod in so izražene v evrih brez davka na dodano vrednost (DDV) in carinskih dajatev. V skladu s členom 13 Direktive Sveta 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost je prodaja Urada za publikacije znotraj Evropske unije oproščena DDV.

Za publikacije, ki se prodajo in pošljejo v države zunaj Evropske unije, se lahko zaračunajo carinske dajatve, DDV in drugi davki. Te dajatve in davke plača stranka, ki je v celoti odgovorna za prijavo in plačilo pristojnim organom v zadevni državi.

Cene poštnih storitev in tiskanja na zahtevo so navedene v razdelku Poštnina. Odražajo stroške Urada za publikacije za zagotavljanje teh storitev in se redno posodabljajo.

Naročene publikacije je treba plačati ob naročilu, in sicer s kreditno kartico Visa, MasterCard ali American Express.

Plačilo s kreditno kartico na spletišču EU Bookshop je popolnoma varno. Vsi poslani podatki so šifrirani in niti Urad za publikacije niti tretje osebe nimajo dostopa do njih.

Varstvo osebnih podatkov

Preberite si izjavo o varstvu osebnih podatkov na spletni strani Pravo in publikacije EU.

Spori in veljavna zakonodaja

Vse morebitne spore si prizadevamo rešiti sporazumno ter ob upoštevanju splošnih pogojev razširanja in prodaje. Morebitna vprašanja ali pritožbe lahko pošljete Uradu za publikacije.

Te splošne pogoje ureja pravo Velikega vojvodstva Luksemburg.