About us: our tenders - O Uradu za publikacije

Dockbar

RssViewer

Our tenders - Our tenders Procurement of the Publications Office

Naši razpisi

Javna naročila Urada za publikacije

V tem razdelku so objavljeni javni razpisi Urada za publikacije glede na prihodnje roke. S klikom naslova boste odprli ustrezno stran v zbirki podatkov TED (v elektronski obliki Dodatka k Uradnemu listu Evropske unije) ter vse povezane dokumente z dodatnimi informacijami in pojasnili. Če želite poiskati več javnih razpisov iz EU, obiščite portal TED in iščite neposredno tam.

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

Prior information notices

 

Predhodna informativna obvestila

Ref. št. TED Naslov Status Začetek Končni datum

V tej kategoriji trenutno ni dokumentov.

There are currently no documents in this category

 

 

 

razpis za zbiranje ponudb

 

Razpisi za zbiranje ponudb

Ref. št. TED Naslov Status Začetek Končni datum

V tej kategoriji trenutno ni dokumentov.

There are currently no documents in this category

RssViewer

RssViewer

Table title - calls for expressions of interest

 

Razpisi za prijave interesa

RssViewer

Ref. št. TEDNaslovRok za prijavo interesa
2022-294710 Luxembourg-Luxembourg: Call for Expression of Interest for Building a List of Experts 03-03-2027
2021-371595 Luxembourg-Luxembourg: Call for Expression of Interests for Building a List of Experts 23-04-2026
2019-92027 Luxembourg-Luxembourg: Call for Expression of Interests for Building a List of Experts 27-11-2023

Our tenders - Download forms:

Our tenders - Negotiated procedures

 

Postopki s pogajanjem

V tem razdelku trenutno ni dokumentov

 

Our tenders - Lists of Contracts

Seznam pogodb

Seznam pogodb, sklenjenih v preteklem letu pod določenimi mejnimi vrednostmi, predvidenimi v direktivah o javnih naročilih, za katere posebna obvestila o oddaji naročil niso bila objavljena, ter informacije o posebnih pogodbah, ki jih je Urad za publikacije sklenil v pr ejšnjem letu na podlagi okvirnih pogodb, so na voljo v sistemu finančne preglednosti na naslednji povezavi: http://ec.europa.eu/budget/fts/index_en.htm

Our tenders - Download amendments of the existing contracts

Our tenders - Procurement procedures at the Publications Office

 

Arhivi

Prejšnji razpisi

 

Postopki za oddajo javnih naročil pri Uradu za publikacije

Izjava o varstvu osebnih podatkov