P8_TA(2015)0088 Makrofinančna pomoč Ukrajini ***I Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 25. marca 2015 o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju makrofinančne pomoči Ukrajini (COM(2015)0005 – C8-0005/2015 – 2015/0005(COD)) P8_TC1-COD(2015)0005 Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 25. marca 2015 z namenom sprejetja Sklepa (EU) 2015/… Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju makrofinančne pomoči Ukrajini