P8_TA(2015)0088 Makrotaloudellinen apu Ukrainalle ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 25. maaliskuuta 2015 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Ukrainalle (COM(2015)0005 – C8-0005/2015 – 2015/0005(COD)) P8_TC1-COD(2015)0005 Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 25. maaliskuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen (EU) 2015/… antamiseksi makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Ukrainalle