Ce facem

Oficiul pentru Publicații publică zilnic Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în 23 de limbi oficiale ale UE

Oficiul pentru Publicații publică zilnic Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în 23 de limbi oficiale ale UE (respectiv 24, dacă este nevoie și de versiunea irlandeză).

Începând de la 1 iulie 2013, ediția electronică a JO (e-JO) este autentică și produce efecte juridice [Regulamentul (UE) nr. 216/2013].

Oficiul publică în fiecare an numeroase publicații realizate în contextul politicilor elaborate de instituțiile și organismele UE și al activităților de comunicare desfășurate de acestea. Publicațiile apar în format tipărit și/sau electronic.

Oficiul publică în fiecare an numeroase publicații realizate în contextul politicilor elaborate de instituțiile și organismele UE și al activităților de comunicare desfășurate de acestea. Publicațiile apar în format tipărit și/sau electronic.

Servicii on-line

Oficiul pentru Publicații gestionează o serie de site-uri care le oferă servicii specifice cetățenilor europeni:

 • EUR-Lex

  EUR-Lex oferă acces gratuit la legislația Uniunii Europene, în 23 de limbi oficiale ale UE (respectiv 24, dacă este nevoie și de versiunea irlandeză). De asemenea, permite urmărirea evoluției procedurilor legislative. Baza de date este actualizată zilnic. Ea conține peste 3 milioane de texte, unele datând încă din 1951.  

  Acest material video explică ce este EUR-Lex și cum vă poate fi util (în engleză, cu subtitrări în 24 de limbi ale UE).

 • Publicațiile UE

  Publicațiile UE este librăria on-line a publicațiilor realizate de instituțiile și organismele Uniunii Europene.  

 • Portalul de Date Deschise al UE

  Portalul de Date Deschise al UE este punctul unic de acces la datele provenind de la instituțiile și organismele Uniunii Europene.

 • TED

  TED (Tenders Electronic Daily) este versiunea on-line a suplimentului la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene dedicat achizițiilor publice din Europa. Pe acest site puteți consulta în fiecare zi circa 1 700 de anunțuri de achiziții publice.

 • EU Whoiswho

  EU Whoiswho este Anuarul oficial al Uniunii Europene. Acesta conține date de contact pentru toate instituțiile și organismele UE.

 • CORDIS

  CORDIS (Serviciul comunitar de informare în domeniul cercetării și dezvoltării) este principalul portal public de date utilizat de Comisia Europeană pentru a difuza informații cu privire la toate proiectele de cercetare finanțate de UE și, respectiv, la rezultatele lor.

Instrumente și manuale

 • Ghidul de redactare interinstituțional conține regulile și convențiile de redactare care trebuie utilizate de ansamblul instituțiilor, organismelor și agențiilor Uniunii Europene. Acesta este disponibil în 24 de limbi oficiale ale UE (varianta în limba croată nu este încă definitivă).

 • Site-ul EU Vocabularies oferă acces la date de referință legate de instituțiile și organismele UE. Colecția tot mai mare include vocabulare controlate precum EuroVoc, tabele normalizate, modele de date, ontologii, scheme etc. Site-ul facilitează găsirea și reutilizarea vocabularelor, precum și schimbul de date și interconectarea acestora.