About us: what we do - Despre Oficiul pentru Publicații
Dockbar
RO What we do new

Ce facem

Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene:

 
  1. Sprijină, prin serviciile pe care le oferă, politicile și activitățile de comunicare ale instituțiilor, agențiilor și ale organismelor UE și le oferă acestora expertiză și sinergii într-o serie de domenii.
  2. Grație activităților sale de modelare și de referențiere, se asigură că diversele resurse informaționale provenite de la instituțiile, agențiile și organismele UE iau forma unor informații și date ușor de găsit, accesibile, interoperabile și reutilizabile (FAIR).
  3. Se asigură că această gamă largă de informații și date oficiale ale UE, un element esențial în economia actuală bazată pe date, este pusă la dispoziția publicului pentru a sprijini transparența, activitatea economică, dezvoltarea tehnologiilor moderne (cum este inteligența artificială), precum și accesul la cunoștințe în general.
  4. Se asigură că acest conținut este păstrat și pus la dispoziția generațiilor viitoare.
  5. Colaborează regulat și tot mai mult cu cetățenii, pentru a contribui la realizarea obiectivelor sale.

Dacă doriți să cunoașteți mai multe detalii despre activitățile noastre, vă invităm să consultați ultimul nostru Raport anual de gestiune și cel mai recent Raport anual de activitate.