About us: career opportunities - Despre Oficiul pentru Publicații

Dockbar

Career opportunities

Oportunități de carieră

Instituțiile, agențiile și organismele UE oferă mai multe tipuri de oportunități de angajare, cu contract permanent (ca funcționar titular) sau cu contract pe durată determinată (ca agent temporar, agent contractual sau stagiar). Principalul punct de contact pentru toți cei interesați de o astfel de carieră este Oficiul European pentru Selecția Personalului (EPSO)..

EPSO oferă informații despre diferitele tipuri de contracte disponibile, publică anunțurile privind procedurile în curs/viitoare, organizează proceduri de selecție pentru posturi permanente și temporare și oferă consiliere cu privire la pregătirea pentru procedurile de selecție.