Legal notices: Accessibility statement - Despre Oficiul pentru Publicații

Dockbar

Declarație privind accesibilitatea 2022

Declarație privind accesibilitatea site-urilor și conținutului publicat de Oficiul pentru Publicații

Ultima actualizare: 20.12.2021

Introducere

Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene caută să le ofere tuturor utilizatorilor acces egal la informațiile pe care le publicăm. Accesibilitatea stă la baza cadrului și designului nostru. De aceea, folosim principii universale de proiectare, astfel încât site-urile noastre să poată fi vizualizate și folosite eficient de către toți utilizatorii, indiferent de dispozitivul pe care îl aleg.

În calitate de editor oficial al Uniunii Europene, aderăm la Directiva privind accesibilitatea site-urilor web [Directiva (UE) 2016/2102] pentru a ne asigura că publicațiile și site-urile Uniunii Europene sunt accesibile tuturor utilizatorilor, inclusiv celor cu deficiențe vizuale, auditive, cognitive sau fizice, precum și celor care nu dețin cele mai recente tehnologii. Conținutul nostru web poate fi accesat de pe dispozitive diverse – calculatoare, laptopuri, dispozitive mobile care permit accesul la internet.

Cum ne conformăm standardelor

 • Ne conformăm cel puțin standardului WCAG 2.1, nivelul AA. Pot exista excepții pentru anumite elemente, dar doar dacă acest lucru se justifică din motive tehnice sau practice.
 • Publicăm o declarație privind accesibilitatea online.
 • Îi ajutăm pe utilizatori să ne contacteze pentru a semnala eventuale probleme de accesibilitate.
 • Includem clauze de respectare a cerințelor de accesibilitate în toate contractele cu furnizorii de servicii pentru dezvoltarea de site-uri web și producția de publicații.
 • Efectuăm audituri privind accesibilitatea cu resurse interne și externe.

Termene-limită pentru intrarea în conformitate

Pentru site-urile noi (publicate de pe 23 septembrie 2018 inclusiv) – până pe 23 septembrie 2019
Pentru site-uri mai vechi (publicate înainte de 23 septembrie 2018) – până pe 23 septembrie 2020
Pentru aplicațiile mobile – până pe 23 iunie 2021

Excepții

Directiva privind accesibilitatea site-urilor web [Directiva (UE) 2016/2102] nu se aplică următoarelor site-uri, conținuturi și aplicații mobile:

 • Formatele de fișiere Office publicate înainte de 23 septembrie 2018 (decât dacă acest lucru este necesar pentru procese administrative active legate de sarcinile îndeplinite de către organizație)
 • Conținut video sau audio preînregistrat (sau alt conținut media cu dimensiune temporală) publicat înainte de 23 septembrie 2020
 • Conținut video sau audio în direct sau alt conținut media cu dimensiune temporală
 • Hărțile online, atâta timp cât informațiile importante din hărțile pentru navigare sunt furnizate într-un format digital accesibil
 • Conținutul de la părți terțe care nu este finanțat sau dezvoltat de organizația în cauză și nici nu se află sub controlul acesteia
 • Reproduceri ale elementelor din colecții de patrimoniu care nu pot fi făcute pe deplin accesibile
 • Site-urile extranet sau intranet – site-uri care sunt disponibile doar pentru un anumit grup de persoane, nu pentru publicul larg și au fost publicate înainte de 23 septembrie 2019, până la următoarea revizuire majoră
 • Arhivele – site-uri și aplicații care includ doar conținut care nu este necesar pentru procesele administrative active și care nu au fost editate sau actualizate după 23 septembrie 2019

Conținut insuficient de accesibil

 • Unele etichete nu sunt clare. Prin urmare, nu este îndeplinit criteriul de succes 3.3.2 din cadrul standardului WCAG 2.1 (Etichete sau instrucțiuni)
 • Unele componente ale interfeței nu au indicatori de focalizare corespunzători. Prin urmare, nu este îndeplinit criteriul de succes 2.4.7 (Focus vizibil)
 • Unele mesaje de eroare nu sunt asociate în mod clar cu controale de formular. Prin urmare, nu este îndeplinit criteriul de succes 3.3.1 (Identificarea erorilor)
 • Unele hipertexte și texte de afișat din cadrul linkurilor nu sunt informative. Prin urmare, nu este îndeplinit criteriul de succes 2.4.9 (Scopul linkurilor)
 • Unele elemente nu sunt traduse în limbile disponibile pe site – Prin urmare, nu este îndeplinit criteriul de succes 3.1.2 din cadrul standardului WCAG 2.1 (Limba unor părți de conținut)
 • Unele imagini nu au text alternativ. Prin urmare, nu este îndeplinit criteriul de succes 1.1.1 din cadrul standardului WCAG 2.1 (Conținut netextual)
 • Contrastul de culoare ar putea fi insuficient pe unele pagini web. Prin urmare, nu este îndeplinit criteriul de succes 1.4.3 din cadrul standardului WCAG 2.1 (Contrast minim)
 • Unele elemente utilizează atribute ARIA nepermise și nu pot fi detectate de software-ul cititorului de ecran. Prin urmare, nu este îndeplinit criteriul de succes 4.1.2 din cadrul standardului WCAG 2.1 (Nume, Rol, Valoare).
 • Unele caracteristici sunt numite inconsecvent. Prin urmare, nu este îndeplinit criteriul de succes 3.2.4 (Identificare coerentă)

Documente accesibile

Misiunea site-urilor Oficiului pentru Publicații este de a oferi acces la publicațiile oficiale produse de Uniunea Europeană. Pe site-urile noastre sunt publicate diferite tipuri de documente (jurnale oficiale, texte juridice, publicații generale, anunțuri de achiziții publice etc.). Aceste publicații sunt disponibile în diferite limbi și formate și pot fi descărcate sau afișate direct pe ecran.

Scopul nostru este ca publicațiile UE să devină accesibile tuturor utilizatorilor, inclusiv celor cu deficiențe vizuale, auditive, cognitive sau fizice. Este posibil ca din cauza naturii și a complexității lor, anumite părți ale conținutului să nu fie accesibile în totalitate. Pentru noi este însă o prioritate să găsim soluții la aceste probleme.

Oficiul pentru Publicații oferă orientări în materie de accesibilitate autorilor și creatorilor de publicații digitale. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați următoarele secțiuni: https://op.europa.eu/ro/web/accessibility/

Cele 4 principii pe care le aplicăm atunci când creăm site-uri web și conținuturi accesibile:

1. Perceptibilitate

Conținutul web pus la dispoziție poate fi perceput prin văz, auz și/sau atingere
Informațiile și componentele interfeței de utilizare sunt prezentate utilizatorilor în cel mai eficient mod posibil.

 • Cititoare de ecran: Dacă închideți ecranul și încercați să navigați folosind doar tastatura și cititorul de ecran veți simți cât de dificil îi este unui utilizator cu deficiențe de vedere să folosească un site.
 • Text alternativ pentru imagini: toate imaginile, cu excepția celor al căror scop este doar decorativ, trebuie să conțină text alternativ care să le descrie conținutul. Descrierea trebuie inclusă folosind atributul „alt” al etichetei img. Atributul le este citit de cititoarele de ecran utilizatorilor care folosesc tehnologie de asistare.
 • Contrastul de culoare: A avea o deficiență de vedere nu înseamnă neapărat a fi orb. Unele persoane pot avea o vedere slabă sau daltonism, de exemplu. Prin urmare, la proiectarea unui site este important să se țină cont de luminozitate și de contrast. Un raport minim de contrast (între culorile din prim-plan și cele din fundal) de 4,5:1 este obligatoriu pentru tot conținutul textual, cu excepția titlurilor sau a textului mare, în cazul cărora se poate accepta și raportul de 3:1.

2. Operabilitate

Formularele de interfață, comenzile și navigația trebuie să fie operabile.
Unii utilizatori nu pot folosi mouse-ul sau nu dețin un mouse și se bazează în totalitate pe tastatură atunci când interacționează cu site-urile web.

Soluții:

 • Tastatura: toate funcționalitățile (inclusiv linkuri, butoane, câmpuri care trebuie completate și alte elemente de interacțiune) trebuie să fie accesibile prin intermediul comenzilor tastaturii.

  Dacă anumite elemente sunt omise la deplasarea cu tabulatori sau nu sunt prezentate în ordine logică, pagina trebuie să fie corectată cu un marcaj adecvat (revizuind structura-suport html, utilizând CSS pentru a controla prezentarea vizuală a elementelor sau adăugând atribute-index de tabulare sau roluri ARIA atunci când este necesar).

  Browserele și sistemele de operare oferă, de asemenea, suport pentru tastatură și recunoaștere vocală (intrare prin vorbire) pentru operarea site-urilor web și a funcționalităților de dictare.

3. Comprehensibilitate

Informațiile și funcționarea interfeței pentru utilizatori trebuie să fie ușor de înțeles.
Limbajul utilizat și funcțiile site-ului trebuie să poată fi clar înțelese de marea majoritate a utilizatorilor.

Soluții:

 • Limba paginii: Limba paginii trebuie specificată prin utilizarea atributului HTML „lang” (ex. <html lang="ro">). În paginile cu conținut multilingv trebuie să se specifice, de asemenea, orice element care utilizează o limbă diferită de cea implicită pe pagina respectivă. Acest lucru le permite cititoarelor de ecran să citească cu voce tare, cu pronunția adecvată.
 • Vocabular: trebuie evitată utilizarea unor cuvinte ambigue, extrem de tehnice sau academice. Ori de câte ori este posibil, formularea trebuie să fie simplă. Acest lucru îi ajută pe cei care întâmpină dificultăți în a înțelege propoziții, expresii și cuvinte complexe. În special, îi ajută pe cei cu diferite tipuri de handicap cognitiv.
 • Previzibilitate: paginile web au un aspect și un mod de funcționare previzibile. Principalele linkuri de navigare trebuie să apară întotdeauna în aceeași ordine. Componentele interfeței trebuie să se comporte așa cum s-ar aștepta majoritatea utilizatorilor, chiar și cei care vizitează pagina pentru prima oară etc.

4. Robustețe

Conținutul web trebuie să fie compatibil cu o gamă largă de browsere și dispozitive, inclusiv cu tehnologiile de asistare

Soluții:

Analiza: în conținutul scris în limbaje de marcare precum HTML sau XML, elementele au etichete de deschidere și de închidere și sunt imbricate în conformitate cu specificațiile lor, iar codurile lor de identificare sunt unice (cu excepția cazului în care specificațiile permit altceva). Acest lucru contribuie la prevenirea erorilor și a problemelor la tehnologiile de asistare.

Nume, rol, valoare: pentru toate componentele interfeței pentru utilizatori, numele și rolul pot fi determinate din programare. Stările, proprietățile și valorile care pot fi stabilite de către utilizator pot fi configurate prin programare. Notificarea modificărilor efectuate pentru aceste elemente este disponibilă pentru programele-agenți ai utilizatorilor, inclusiv pentru tehnologia de asistare.

Resurse

Asistență

Contactați-ne pentru a raporta eventuale probleme de accesibilitate sau pentru a ne oferi sugestii de îmbunătățire a accesibilității. Vă rugăm să vă exprimați cât mai clar și mai detaliat posibil, astfel încât să putem înțelege natura problemei. De asemenea, nu uitați să ne furnizați datele dumneavoastră de contact, ca să vă putem răspunde rapid.

Procedura de soluționare:
Dacă răspunsul la reclamație nu este satisfăcător, vă rugăm să contactați serviciul de asistență.