Achizițiile publice efectuate de Oficiul pentru Publicații

Pe această pagină sunt afișate doar procedurile de ofertare lansate de Oficiul pentru Publicații, în ordinea datei-limită pentru depunerea ofertelor. Faceți clic pe titluri pentru a accesa paginile și documentele relevante (de exemplu, caiete de sarcini, clarificări) din baza de date TED, versiunea on-line a suplimentului la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Această bază de date conține toate informațiile publicate cu privire la procedurile de ofertare inițiate de Oficiul pentru Publicații (anunțuri de intenție, anunțuri de participare, anunțuri de atribuire a contractelor, listele anuale ale contractanților).

Anunțuri de intenție 

 

Proceduri de ofertare

Apeluri de manifestare a interesului

 

Proceduri cu negociere

Nu există momentan documente din această categorie

 

Lista anuală a contractelor

The list of contracts concluded in the previous year, under certain value thresholds foreseen in the public procurement directives, for which specific contract award notices have not been published, as well as information concerning specific contracts made by the Publications Office in the previous year against framework contracts can be found in the Financial Transparency System (FTS) under the following link: http://ec.europa.eu/budget/fts/index_en.htm

Amendments of the existing contracts

2018

2017

2016

Amendments of the existing contracts

Amendments of the existing contracts

Amendments of the existing contracts

 

Procurement procedures at the Publications Office

Privacy statement for the protection of personal data