Publications Office of the EU
Surveys Using Alchemer - Dwar l-uffiċċju tal-pubblikazzjonijiet
Dockbar
SurveyGizmo

L-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea (Portal OP): Avviżi legali

 

Dikjarazzjoni ta’ ċaħda tar-responsabbiltà

L-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet iżomm dan is-sit web biex itejjeb l-aċċess tal-pubbliku għall-informazzjoni dwar il-liġi, il-pubblikazzjonijiet u l-politiki tal-Unjoni Ewropea b'mod ġenerali. L-għan tagħna huwa li nżommu din l-informazzjoni; f’waqtha u preċiża. Jekk tinġibed l-attenzjoni tagħna għal xi żbalji, aħna nippruvaw nikkoreġuhom.

Madankollu, l-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet ma jaċċetta ebda responsabbiltà fir-rigward tal-informazzjoni fuq dan is-sit.

Din l-informazzjoni:

  • hi ta’ natura ġenerali biss u mhix intiża biex tindirizza ċ-ċirkostanzi speċifiċi ta’ kwalunkwe individwu jew entità partikolari;
  • mhijiex neċessarjament komprensiva, sħiħa, preċiża jew aġġornata;
  • xi drabi hi llinkjata ma’ siti esterni li fuqhom is-servizzi tal-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet m’għandu ebda kontroll u li għalihom l-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet ma jassumi ebda responsabbiltà;
  • mhijiex parir professjonali jew legali (jekk għandek bżonn ta' parir speċifiku, għandek dejjem tikkonsulta professjonist ikkwalifikat kif xieraq).

Jekk jogħġbok innota li ma tistax tingħata garanzija li dokument disponibbli online jirriproduċi eżattament test adottat uffiċjalment. Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea biss (l-edizzjoni stampata tiegħu, jew mill-1 ta' Lulju 2013 l-edizzjoni elettronika tiegħu disponibbli fis-sit web tal-EUR-Lex) hu awtentiku u għandu effetti legali.

Hu l-għan tagħna li nimminimizzaw it-tfixkil ikkawżat minn żbalji tekniċi. Madankollu, xi data jew informazzjoni fuq is-sit tagħna tista' tkun maħluqa jew strutturata f'files jew formati li fihom xi żbalji u aħna ma nistgħux niggarantixxu li s-servizz tagħna ma jkunx interrott jew affettwat b'mod ieħor minn problemi bħal dawn. L-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet ma jaċċetta ebda responsabbiltà fir-rigward ta’ tali problemi b’riżultat tal-użu ta’ dan is-sit jew kwalunkwe link estern.

Din id-dikjarazzjoni ta’ ċaħda ta’ responsabbiltà mhix maħsuba sabiex tillimita r-responsabbiltà tal-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet bi ksur tar-regoli stipulati fil-liġi nazzjonali applikabbli jew biex teskludi r-responsabbiltà tagħha għal kwistjonijiet li ma jistgħux ikunu esklużi skont dik il-liġi.