Ir-Regolament tal-Kummissjoni (Euratom) Nru. 1209/2000 tat-8 ta' Gunju 2000 li jistabbilixxi l-proċeduri għall-eżami tal-komunikazzjonijiet stipulati taħt l-Artikolu 41 tat-Trattat tal-Euratom.