A Bizottság 1209/2000/Euratom rendelete (2000. június 8.) az Euratom-Szerződés 41. cikkében előírt közlemények vizsgálatára vonatkozó eljárások meghatározásáról