Regulamentul (EURATOM) nr . 1209/2000 al Comisiei din 8 iunie 2000 de definire a procedurilor de examinare a comunicărilor prevăzute la articolul 41 din Tratatul Euratom