About us: what we do - Väljaannete Talitus

Dockbar

ET What we do new

Mida me teeme?

Euroopa Liidu Väljaannete Talitus:

 
  1. Toetada oma teenustega ELi institutsioonide, asutuste ja organite poliitikat ja teavitustegevust ning pakkuda omalt poolt eksperditeadmisi ja sünergiat.
  2. Tagada modelleerimis- ja viitesüsteemidega ELi institutsioonidelt, asutustelt ja organitelt saadava mitmekülgse teabevara esitamine leitavate, juurdepääsetavate, koostalitusvõimeliste ja taaskasutatavate andmete ja teabena.
  3. Teha kogu ELi ametlik teave ja andmed – mis on tänapäeva andmepõhise majandussüsteemi keskseid elemente – üldsusele kättesaadavaks, et suurendada läbipaistvust, soodustada majandustegevust, edendada tehisintellekti ja muu nüüdisaegse tehnoloogia arengut ning tagada üldine juurdepääs teadmistele.
  4. Tagada loodava teabe säilimine ja kättesaadavus tulevaste põlvkondade jaoks.
  5. Suhelda oma tegevuse toetamiseks korrapäraselt ja üha sagedamini kodanikega.

Lisateavet meie tegevuse kohta leiate meie viimasest igaaastasest juhtimisaruandest ja tegevusaruandest.