Mida me teeme

Väljaannete talitus avaldab iga päev Euroopa Liidu Teataja ELi 23 ametlikus keeles

Väljaannete talitus avaldab iga päev Euroopa Liidu Teataja ELi 23 ametlikus keeles (24 keeles, kui on vaja avaldada ka iiri keeles).

Alates 1. juulist 2013 on Euroopa Liidu Teataja elektrooniline versioon (e-ELT) autentne ning õiguslikult siduv (määrus (EL) nr 216/2013).

Väljaannete talitus avaldab igal aastal palju väljaandeid, mis on seotud ELi institutsioonide ja muude asutuste poliitika ning teabevahetusega, muutes need kättesaadavaks kas paberkandjal või elektrooniliselt.

Väljaannete talitus avaldab igal aastal palju väljaandeid, mis on seotud ELi institutsioonide ja muude asutuste poliitika ning teabevahetusega, muutes need kättesaadavaks kas paberkandjal või elektrooniliselt.

Teenused Internetis

Väljaannete talitus haldab eri veebisaite, mis pakuvad Euroopa kodanikele konkreetseid teenuseid:

 • EUR-Lex

  EUR-Lex võimaldab tasuta juurdepääsu Euroopa Liidu õigusele ELi 23 ametlikus keeles (24 keeles, kui on vaja avaldada ka iiri keeles). Samuti saab selle vahendusel jälgida seadusandlike menetluste käiku. Andmebaasi ajakohastatakse iga päev ning see sisaldab üle 3 miljoni kirje. Vanimad dokumendid pärinevad 1951.  

  Selles lühivideos selgitatakse, mis on EUR-Lex ja kuidas seda kasutada. Video on ingliskeelne koos subtiitritega 24s ELi keeles.

 • ELi väljaanded

  ELi väljaanded on veebipõhine raamatukogu ja -kauplus, mis sisaldab institutsioonide ning muude Euroopa Liidu asutuste väljaandeid.  

 • ELi avatud andmete portaal

  ELi avatud andmete portaal võimaldab ühtset juurdepääsu ELi institutsioonide ja muude asutuste andmetele.

 • TED

  TED (Tenders Electronic Daily) on Euroopa Liidu Teataja kaasande internetiversioon, mis annab teavet Euroopa riigihangete kohta. Iga päev avaldatakse TEDis ligikaudu 1 700 riigihanketeadet.

 • EU Whoiswho

  EU Whoiswho on Euroopa Liidu ametlik kontaktkataloog. Selles on loetletud kõigi ELi institutsioonide ja muude asutuste kontaktandmed.

 • CORDIS

  CORDIS (ühenduse teadus- ja arendustegevuse teabeteenistus) on Euroopa Komisjoni peamine avalik andmehoidla ning portaal, mida kasutatakse teabe levitamiseks kõigi ELi rahastatavate teadusprojektide ja nende tulemuste kohta kõige laiemas võimalikus tähenduses.

Abivahendid ja juhendid

 • Institutsioonidevaheline stiilijuhis sisaldab keelereegleid ja kokkuleppeid, mida kõik ELi institutsioonid ning asutused järgima peavad. See on olemas ELi 24 ametlikus keeles (horvaadikeelne versioon on esialgne).

 • Veebisait EU Vocabularies võimaldab juurdepääsu ELi institutsioonide ja asutustega seotud võrdlusandmete kogule. Üha täienev kogu hõlmab kontrollitud sõnastikke, nagu EuroVoc ja asutuste tabelid, andmemudelid, ontoloogiad, skeemid jne. Veebisait hõlbustab nende sõnastike leitavust ja taaskasutamist ning aitab kaasa andmete paremale vahetamisele ja seostamisele.