Publications Office of the EU
Legal notices: General conditions of dissemination and sale - Väljaannete Talitus
Dockbar
General conditions of dissemination and sale July 2023 et

Euroopa Liidu Väljaannete Talitus (OP Portal)
Üldised levitamis- ja müügitingimused

Tellimused

Väljaannete talitus võtab vastu ja täidab üksnes internetis tehtud tellimusi.

Teie tellimuse sisestamise eri etapid kinnitatakse üksteise järel. Enne lõplikku kinnitamist on teil võimalik tellimus igas etapis tühistada.

Tellimuse esitamisel kirjutage ekraanil kuvatav tellimuse number enda jaoks üles. Kui te ei saa 24 tunni jooksul e-posti teel oma tellimuse üksikasju sisaldavat kinnitust, saatke e-kiri kasutajatoele ja esitage asjaomane tellimuse number.

Kui väljaanne ei ole saadaval või teie tellimust ei ole võimalik mis tahes muul põhjusel täita, siis teavitatakse teid sellest e-kirja teel.

Kui olete registreeritud kasutaja, siis salvestatakse kõik teie tellimuse andmed automaatselt rubriigis „Minu portaal“. Kui te ei ole registreeritud kasutaja, soovitame teil teha tellimuse andmetest endale koopia.

Väljaannete kättesaadavus

Laosolevad väljaanded on nende üksikasju kajastaval leheküljel märgitud sinise nupuga „Telli“.

Kui laoseis teie tellimuse täitmise ajal peaks muutuma või kui väljaanne ei ole ootamatult enam kättesaadav, teavitame teid e-kirja teel sellest, kas ja kuidas saate seda väljaannet tellida, kasutades meie teenust „trükkimine nõudmisel“.

Kui väljaanded, mille tellisite ja mille eest olete tasunud, ei ole saadaval, siis makstakse teile raha 30 päeva jooksul tagasi.

Kättetoimetamine

Väljaanded toimetatakse teie poolt tellimise ajal esitatud postiaadressile.

Väljaannete talitust ei saa pidada vastutavaks väljaannete soovimatute tellimuste eest, mille kasutaja on esitanud teise isiku (saaja) nimel ja/või mis on saadetud asjaomasele teisele isikule.

Veebipõhise tasuta väljaannete tellimisvahendi väär- ja kuritarvitamise korral on väljaannete talitusel õigus asjaomased tellimused tühistada.

Vähem kui 5 kg kaaluv saadetis lähetatakse tavapostiga 7 päeva jooksul alates selle tellimise kuupäevast.

Üle 5 kg kaaluv saadetis lähetatakse tavapostiga 10 päeva jooksul alates selle tellimise kuupäevast.

Väljaannete talitust ei saa aga pidada vastutavaks tagajärgede eest, mis on tingitud kohaletoimetamise hilinemisest.

Kahjustatud ja kadumaläinud väljaanded

Väljaannete talitus asendab ilma lisatasuta iga enne kohaletoimetamist või selle käigus kadumaläinud või kahjustatud väljaande, tingimusel et teavitate sellest kirjalikult ning esitate vajaliku tõendusmaterjali.

Kahjustatud väljaannetest teavitage meid nii kiiresti kui võimalik pärast nende kättesaamist.

Tagastamine ja raha tagasi maksmine

Toote tagastamiseks peate meid sellest teavitama e-posti teel 14 kalendripäeva jooksul pärast toote kättesaamist ja tagastama toote 14 kalendripäeva jooksul pärast oma e-kirja saatmist. Te ei pea toote tagastamist põhjendama, kui teete seda nimetatud tähtaja jooksul.

Maksame tasutud summa tagasi teie krediitkaardile hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul pärast teie e-kirja saamist. Võime siiski viivitada tagasimaksetega seni, kuni oleme toote tagasi saanud või kuni olete esitanud tõendid, et olete selle tagasi saatnud. Teil tuleb katta üksnes toote tagasisaatmisega seotud kulu.

Tagastatavad tooted tuleb saata järgmisele aadressile:

Publications Office of the European Union
Directorate D – Print and Distribution (Returned publications)
L-2985 Luxembourg
LUXEMBOURG

Hinnapoliitika, maksmine, käibemaks ja tollimaksud

Kõik hinnad (kui on tegemist tasuliste väljaannetega) on esitatud ühiku kohta ja eurodes. Need ei sisalda tolli- ega käibemaksu. Ühist käibemaksusüsteemi käsitleva nõukogu direktiivi 2006/112/EÜ artikli 13 kohaselt on väljaannete talituse müük Euroopa Liidu piires käibemaksuvaba.

Müügi ja postitamise korral väljapoole ELi võidakse nõuda tolli-, käibe- või muude maksude tasumist. Need peab tasuma klient, kes vastutab täielikult vastava riigi pädevatele asutustele esitatavate deklaratsioonide ja tehtavate maksete eest.

Postituskulude ja teenuse nõudmisel trükkimise hinnad on esitatud rubriigis „Postikulud“. Need on kulud, mida väljaannete talitus kannab asjaomaste teenuste osutamiseks ning need vaadatakse korrapäraselt läbi.

Makse tuleb teha tellimuse esitamisel ning selleks saab kasutada kas Visa, MasterCard või American Express krediitkaarte või PayPali.

Krediitkaardiga maksmine veebisaidil ELi väljaanded on täiesti turvaline. Kõik saadetavad andmed on krüptitud ning väljaannete talitusel ega ühelgi kolmandal isikul ei ole neile juurdepääsu.

Isikuandmete kaitse

Palun tutvuge portaali „ELi õigus ja väljaanded“ isikuandmete kaitse põhimõtetega.

Vaidlused ja kohaldatav õigus

Meie eesmärk on lahendada mis tahes vaidlused vastastikusel kokkuleppel käesolevate üldiste levitamis- ja müügitingimuste raames. Kõik küsimused ja kaebused võite saata väljaannete talitusele.

Nende üldiste tingimuste suhtes kohaldatakse Luksemburgi Suurhertsogiriigi õigust.