About us: mission, vision, values - Väljaannete Talitus

Dockbar

EE- About us home - Who we are new

Missioon Visioon Väärtused
mission

Meie missioon

 

Euroopa Liidu Väljaannete Talitus on kõigi ELi institutsioonide, organite ja asutuste ametlik kirjastusteenuste pakkuja. See on keskne juurdepääsupunkt ELi seadustele, väljaannetele, avatud andmetele, teadusuuringute tulemustele, hanketeadetele ja muule ametlikule teabele.

Talituse eesmärk on toetada ELi poliitikat ja tagada, et lai valik teavet oleks üldsusele juurdepääsetavate ja taaskasutatavate andmetena kättesaadav, et suurendada läbipaistvust, soodustada majandustegevust ja edendada teadmiste levikut.

 
vision

Meie visioon

 

Euroopa Liit, kus inimesed on hästi informeeritud, pääsevad õigeaegselt ja takistusteta ligi usaldusväärsele teabele ja teadmistele ning oskavad kasutada kõiki võimalusi, mida see ühiskonnale ja majandusele pakub.

 

Meie väärtused

 

Läbipaistvus

Suurendame ELi institutsioonide poliitikatsükli läbipaistvust, aidates kaasa tõendipõhisele otsustusprotsessile, aruandekohustusele, kodanikuosalusele ja demokraatiale.

Usaldusväärsus

Püüame tagada, et pakutav teave oleks täpne ja usaldusväärne, et kodanikel püsiks usaldus ELi kui teabe lähteallika vastu.

Juurdepääsetavus

Usume, et juurdepääs teabele on inimõigus, mis peaks olema tagatud igale kodanikule sõltumata keelest, kultuurist, puudest, sotsiaalsest staatusest, asukohast, tehnoloogiast või valmidusest teavet mõista.

Teenusekesksus

Oleme pühendunud oma teenuste pidevale täiustamisele nii institutsiooniliste sidusrühmade kui ka Euroopa kodanike ees, sest soovime anda parimal võimalikul viisil oma panuse Euroopa ülesehitusse.