VILKA FINANSIERINGS-
MÖJLIGHETER
FINNS DET
FÖR MITT FÖRETAG?

EU stöder lån och riskkapital som alla typer av företag kan söka, oavsett storlek och sektor. EU ger ekonomiskt stöd och garantier så att lokala banker, investerare och riskkapitalister lättare kan låna ut pengar eller investera i ditt företag.

 • Det finns många typer av finansiering: företagslån, mikrofinansiering, garantier och riskkapital.
 • Beslut om EU-stödd finansiering fattas av lokala finansinstitut, t.ex. banker, företagsänglar och riskkapitalister.
 • Instituten fastställer också villkoren för finansieringen, t.ex. belopp, löptid, ränta och avgifter.
 • Du har rätt att få en motivering till kreditinstitutens beslut. Det kan hjälpa dig att förstå din ekonomiska situation och förbättra dina chanser att få finansiering i framtiden om du inte lyckas den här gången.
 • EU har följande program och fonder för företagen:
  • Cosme – lån på upp till 150 000 euro för små och medelstora företag.
  • InnovFin – lån och garantier för innovativa företag och finansiering av forskningsprojekt.
  • Kreativa Europa – lån till små och medelstora företag i kulturella och kreativa näringar.
  • Programmet för sysselsättning och social innovation – lån på upp till 25 000 euro för mikroföretag och utsatta personer som planerar att starta ett mikroföretag, och investeringar på upp till 500 000 euro för sociala företag.
  • Europeiska struktur- och investeringsfonderna – lån, garantier, finansiering med eget kapital och bidrag.
  • Europeiska investeringsbanken och Europeiska investeringsfonden – lån, mikrofinansiering, garantier och riskkapital.
 • Läs mer: https://europa.eu/youreurope/a2f_sv

SÖKA EU-BIDRAG

 • Du söka pengar från flera olika EU-program, beroende på vilken typ av företag eller projekt du arbetar med.
 • Det kan vara direkt eller indirekt finansiering.
 • Direkt finansiering – EU-institutionerna ansvarar för fördelningen av medel i form av bidrag.
  • Bidrag ges till specifika projekt med anknytning till EU:s politikområden, oftast efter en ansökningsomgång där man lämnar in förslag på projekt. Du kan söka bidrag om ditt företag eller din organisation driver projekt som främjar EU:s intressen eller om ni bidrar till att genomföra EU:s program eller initiativ.
 • Indirekt finansiering – förvaltas av nationella och regionala myndigheter och omfattar nästan 80 % av EU:s budget. Stödet anslås främst via de fem europeiska struktur- och investeringsfonderna:
  • Europeiska regionala utvecklingsfonden
  • Europeiska socialfonden
  • Sammanhållningsfonden
  • Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
  • Europeiska havs- och fiskerifonden
 • Du söker EU-bidraget hos förvaltningsmyndigheterna (regionala eller nationella) i det EU-land där ditt företag är registrerat.
 • FLäs mer: https://europa.eu/youreurope/programmes_sv

Denna publikation finns på 23 språk och i följande format:

PDF PRINT