Mål C-212/07: Domstolens beslut (sjätte avdelningen) av den 13 februari 2008 – Indorata-Serviços e Gestão, L. da mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (Överklagande – Gemenskapsvarumärke – Ordmärket HAIRTRANSFER – Avslag på registreringsansökan – Särskiljningsförmåga saknas)