Zadeva C-212/07: Sklep Sodišča (šesti senat) z dne 13. februarja 2008 – Indorata-Serviços e Gestão, Ld a proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (Pritožba – Znamka Skupnosti – Besedna znamka HAIRTRANSFER – Zavrnitev registracije – Neobstoj razlikovalnega učinka)