Asia C-212/07: Yhteisöjen tuomioistuimen määräys (kuudes jaosto) 13.2.2008 — Indorata-Serviços e Gestão, L da v. sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (Muutoksenhaku — Yhteisön tavaramerkki — Sanamerkki HAIRTRANSFER — Rekisteröinnin esteet — Erottamiskyvyn puuttuminen)