Kohtuasi C-212/07: Euroopa Kohtu 13. veebruari 2008 . aasta määrus — Indorato versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (Apellatsioonkaebus — Ühenduse kaubamärk — Sõnamärk HAIRTRANSFER — Registreerimisest keeldumine — Eristusvõime puudumine)